Mikropale

W ramach współpracy z PG Budowa Sp. z o.o Sp. K. zrealizowaliśmy Nasz autorski projekt technologiczny stosując  mikropale iniekcyjne w technologii samo wiercącej pod posadowienie obiektów realizowanych w ramach wymiany układów przesiewania rudy z szybów RI i R III w rejonie ZWR Rudna (dolny śląsk) pod belki oczepowe BO-3.1 oraz fundamenty stacji separatorów.

Mikropale i ich długość:

Mikropale – długość pod belki oczepowe:                                  6,50m 

Mikropale –  pod fundamenty separatorów:                 7,00m

Mikropale ZWR Rudna -Polkowice (dolny śląsk)
mikropale, pale cfa
2017
Rok założenia
107
Wykonanych projektów
39
Zrealizowane budowy