larseny, Mińsk Mazowiecki

W ramach realizacji zadania „Zadanie 2AF 15103 – Budowa i modernizacja składów MPS i zadanie 2AF 15103/OK01 – Budowa i modernizacja składu paliw lotniczych i samochodowych na lotnisku w Mińsku Mazowieckim” zaprojektowaliśmy oraz wykonaliśmy zabezpieczenie wykopu stosując grodzice stalowe. Zabezpieczenie o długości 31,20 m dla wykopu o głębokości 5,5m., celem realizacji podziemnych zbiorników na paliwo. Zabezpieczenie realizowane było jedynie od strony istniejącej misy kolejowej o konstrukcji żelbetowej.

larseny – minimalizacja kosztów

Ze względów ekonomicznych, od pozostałych stron zostały zaprojektowane bezpieczne nachylenia skarp.

larseny, lotnisko Mińsk Mazowiecki
2017
Rok założenia
107
Wykonanych projektów
39
Zrealizowane budowy