pale, mikropale, dolnośląskie

W związku ze współpracą z firmą Konstak Sp. z o.o. w ramach realizacji inwestycji „Budowa transportera produktów gotowych” na terenie BSH w Wrocławiu (dolnośląskie) zobowiązaliśmy się do wykonania projektu technologicznego posadowienia (pale,mikropale) fundamentów pod słupy stalowe wraz z jego realizacją.

 

Słupy stalowe stanowią konstrukcję nośną realizowanego obiektu zostaną oparte na fundamentach przy zastosowaniu mikropali iniekcyjnych oraz pali fundamentowych typu CFA . Pale fundamentowe zakotwione są w oczepie żelbetowym o wymiarach 180x80x80cm lub oczepaach 80x80x80cm dla pojedynczych pali, natomiast mikropale w oczepach żelbetowych o wymiarach 60x60x30cm. Warto nadmienić, że wszystkie mikropale będą realizowane w istniejących halach produkcyjnych, zatem technologia musiała zostać dobrana tak, by umożliwić ciągłą pracę zakładu, w sposób możliwie niepylący. Oczepy palowe realizowane w czynnych halach będą powstawać poprzez wycięcie otworu w posadzce, następnie wykonany będzie mikropal podpierający, później oczep żelbetowy wraz z zbrojeniem, a górna część tegoż oczepu zostanie zatarta na gładko – dzięki temu otrzymane zostanie równe lico pod montaż blach podstawy słupów stalowych oraz nie istnieje konieczność późniejszego uzupełniania ubytków w posadzce.

Pale i mikropale – łączna liczba:

Łącznie zaprojektowano:
– 29 szt. pali CFA (14 szt. pali na pojedynczych oczepach oraz 15szt. pali na potrójnych oczepach);
– 49 szt. mikropali iniekcyjnych o zmiennej długości, w zależności od reakcji podporowych pod słupem stalowym;

posadowienie, pale i mikropale, dolnośląskie
2017
Rok założenia
77
Wykonanych projektów
27
Zrealizowane budowy