Pale wiercone CFA, małopolska

W ramach rozbudowy zakładu firmy Alumetal Poland Sp. z o.o. Zakład Kęty (małopolska) zrealizowaliśmy projekt technologiczny posadowienia pośredniego, stosując pale fundamentowe wiercone fundamentów:
– Hali Zgarowca;
– Hali Łącznika;
– Komina Przemysłowego.

Pale CFA – wymiary

Zaprojektowaliśmy posadowienie pośrednie obiektów z zastosowaniem pali fundamentowych wierconych typu CFA o średnicy 600mm, długości 4m, 4,5m oraz 6m. Zmienna długość pali wynikała z zmiennego uwarstwienia ośrodka gruntowego, różnej głębokości posadowienia fundamentów oraz różnych reakcji podporowych.

Ilość Pali CFA:

Łącznie zaprojektowano:
– 52 szt. pale CFA dla 13 szt. oczepów Hali Zgarowca;
– 72szt. pale CFA dla 18 szt. oczepów palowych Hali Łącznika;
– 8 szt. pale CFA dla fundamentu kołowego Komina Przemysłowego;

Co daje całkowitą liczbę pali równą 132szt. Zbrojenie pali jako koszowe, z zastosowaniem prętów zbrojeniowych ze stali żebrowanej oraz strzemion. Ze względów wykonawczych przewidziano dużą otulinę zbrojenia (100mm), upraszczając tym samym wykonastwo pali fundamentowych.

Pale wiercone CFA - Kęty (małopolska)

Rzut fundamentu kołowego pod komin przemysłowy.
2017
Rok założenia
107
Wykonanych projektów
39
Zrealizowane budowy