Pale CFA, podbicie fundamentu, zabezpieczenie wykopu

W ramach realizacji zadania „Dostawa i montaż bloku gazowo-parowego w elektrociepłowni Żerań w Warszawie” mieliśmy okazję zaprojektować posadowienie pośrednie fundamentów pod estakadę technologiczną oraz zabezpieczenie wykopu od strony torowiska oraz podbicie budynku elektrycznego dla realizacji kanału kablowego.

Pale CFA – liczba i wymiary

Posadowienie realizowane będzie poprzez stopy fundamentowe żelbetowe przenoszące obciążenie na projektowane pale fundamentowe wiercone typu CFA. Średnica wykonywanych będzie wynosić 400mm, natomiast długość pali oszacowano na 5m, 4m, 6m, a całkowita ich liczba to 69szt. Z uwagi na czytelność opracowania sporządzono 3 oddzielne projekty technologiczne, gdyż przedmiotowe fundamenty były “rozrzucone” na terenie budowy EC Żerań. Sposób połączenia słupów stalowych estakad technologicznych z fundamentami również był zróżnicowany – część z nich została oparta w sposób sztywny, reszta – w sposób przegubowy.

Ścianka berlińska – wymiary

Jako zabezpieczenie wykopów od strony torowiska jako rozwiązanie ekonomicznie uzasadnione oraz możliwe do realizacji zaproponowaliśmy wykonanie ścianek typu berlińskiego. Maksymalna głębokość wykopu wynosi 1,90m. Zabezpieczenie zaprojektowano o wysokości łącznej min. 6,00 m oraz długości całkowitej 61m.

Zabezpieczenie wykopu – minimalizacja ceny

Ze względów ekonomicznych (minimalizacja robót ziemnych oraz minimalizacja ilości materiałów oraz czasu potrzebnego do realizacji zabezpieczenia) ściankę zaprojektowano w formie odcinkowej – dla każdego z realizowanych fundamentów zostały zaprojektowane oddzielne odcinki zabezpieczenia. Konstrukcję nośną stanowią dwuteowniki szerokostopowe HEB140 kotwione w uprzednio wywierconych otworach wypełnionych mieszanką betonową lub zaczynem cementowym, natomiast wypełnienie pomiędzy profilami stanowić będzie opinka drewniana.

Jet-grounting

Ostatnim z projektowanych elementów w ramach tego zlecenia jest projekt podbicia budynku elektrycznego celem umożliwienia realizacji kanału kablowego. Długość podbicia wynosi ok 4m, natomiast jego wysokość 1,35m. Podbicie będzie realizowane w technologii tradycyjnej, odcinkowej. Rozwiązanie to, z uwagi na możliwy dostęp do fundamentów budynku elektrycznego oraz układ warstw geotechnicznych jest najkorzystniejsze dla Zamawiającego – rozwiązanie względem technologii Jet Grouting jest tańsze o ponad 1000%!


Projektowane posadowienie pośrednie z zachowaniem lokalizacji osi pali oraz geometrii oczepów według projektu podstawowego konstrukcji.

 


Odcinkowe zabezpieczenie wykopów celem późniejszej realizacji fundamentów wraz z posadowieniem pośrednim.

 

2017
Rok założenia
107
Wykonanych projektów
39
Zrealizowane budowy