Na potrzeby realizacji tacy rozładunkowej wraz z zbiornikiem awaryjnym w ramach realizacji zadania „Instalacja dawkowania addytywu w celu redukcji emisji rtęci dla bloku J910MW w Jaworznie”, mieliśmy okazję podjąć się zaprojektowania i wykonania wykopów oraz zabezpieczenia fundamentu estakady technologicznej.

Palisadę żelbetową zbrojoną kształtownikami min. IPE80 wykonanych ze stali S355 co profil.

Głębokość maksymalna wykopu od spodu fundamentu                       1,40 m

Głębokość maksymalna wykopu od strony prostopadłej                       1,90 m

Palisada wiercona Ø400                                                                             dł. 4,50 m

Zbrojenie palisady (co pal)                                                                          min. IPE80*

Klasa betonu dla palisady:                                                                          C25/30

Gatunek stali dla kształtowników:                                                             S355

2017
Rok założenia
77
Wykonanych projektów
27
Zrealizowane budowy