Ścianka berlińska – rozwiązanie alternatywne dla prefabrykowanych i żelbetowych murów oporowych.

W nawiązaniu do poprzedniego wpisu kontynuujemy prace na terenie KWK Bolesław Śmiały (Łaziska Górne). W ramach współpracy z firmą Demetrix Sp. z o. o. Sp. k. realizujemy rozwiązanie zamienne muru oporowego według naszej technologii – ścianka berlińska. W pierwotnym ujęciu mury oporowe były zaprojektowane jako żelbetowe połączone z konstrukcją wychodni oraz w formie ścian oporowych typu “L”. Rozwiązanie to wymaga dużego nakładu pracy (zarówno w zakresie samego wykonania, jak i koniecznych rozkopów do realizacji zadania), pod względem ekonomicznym również nie jest uzasadnione. Z uwagi na napięty harmonogram prac zdecydowano się na zastosowanie technologii PBIM.  Ścianka typu berlińskiego z wypełnieniem płytami drogowymi. Rozwiązanie to bazuje na palach wierconych średnicy 600mm wypełnionych mieszanką betonową do których mocowane są profile stalowe HEB200. Profile wykonane ze stali S355, wysokość zmienna, w zależności od dopuszczalnej różnicy terenu (maksymalnie L = 9,0m).

Korzyści z zastosowanego rozwiązania

Długość profili wynika z niekorzystnych warunków gruntowych, chęci zastosowania schematu wspornikowego (aspekt wizualny) oraz znacznego obciążenia naziomu – obiekt projektowany na terenie przemysłowym (Kopalnia Węgla Kamiennego). Otrzymaliśmy produkt zarówno pełniący swoją funkcję, jak i optymalny architektonicznie. Zastosowane rozwiązanie PBIM zaoszczędziło nie tylko pieniądze (jako rozwiązanie tańsze), ale przede wszystkim skróciło czas realizacji Inwestycji. Dzięki temu można było skrócić harmonogram realizacji Inwestycji (z uwagi na stosunkowo nieduży plac budowy i dużą ilość prac do wykonania w krótkim czasie firmy pracujące na tej budowie musiały ze sobą współpracować, gdyż front robót dla każdej z firm “otwierał się i zamykał” okresowo i opóźnienie generowane przez jedną firmę skutkowałoby przestojem kilku kolejnych).

Ścianka berlińska – dane konstrukcyjno-materiałowe:

  • długość łączna: około 95 metrów;
  • Wysokość maksymalna: 9,0 metra (różnica poziomów ponad 3,0m);
  • Profile stalowe: HEB200, stal S355
  • Wypełnienie – prefabrykowane płyty drogowe 300*150 cm gr. 15cm;
  • Schemat pracy: wspornikowy;

Wszystkie profile pomalowaliśmy na żółto, wycięcia w płytach drogowych zaszpachlowaliśmy, zasypki wykonaliśmy z gruntów niespoistych (wraz z zagęszczaniem warstwowym zagęszczarkami płytowymi). Teren został starannie wyprofilowany według ustaleń z GW. Kolejne etapy ścianki typu berlińskiego można podziwiać na poniższych zdjęciach.

2017
Rok założenia
203
Wykonanych projektów
78
Zrealizowane budowy