Ścianka berlińska Bielsko-Biała

Na zlecenie firmy Nowak-Mosty Sp. z o. o. zrealizowaliśmy zabezpieczenie wykopów. Rozwiązaniem optymalnym dla tej inwestycji była ścianka berlińska. Zabezpieczenie wykonaliśmy na podstawie naszego autorskiego projektu – PBIM.PT.20.103. W ramach tegoż projektu szczegółowo zaprojektowaliśmy całość rozwiązania (lokalizacja ścianki w planie, zagłębienia, rozstaw etc.). To kolejna z naszych realizacji, która była prowadzona niezwykle dynamicznie. Od momentu zapytania ofertowego, poprzez podpisanie umowy i sporządzenie dokumentacji projektowej do wykonania zabezpieczenia i przekazania dokumentacji powykonawczej minęło zaledwie 7 dni. Wykonanie przez nas takiego zlecenia było możliwe dzięki dobrej współpracy międzyoddziałowej (dział ofertowania, dział umów, dział projektowania, dział realizacji) oraz faktu, iż firma PBIM świadczy zarówno usługi projektowe, jak i wykonawcze. Ważnym podkreślenia jest również duży udział Kierownika działu logistyki w zakresie mobilizacji sprzętu oraz dostaw materiałów. Całość przedsięwzięcia zaplanowaliśmy z dokładnością godzinną celem uniknięcia jakiegokolwiek przestoju pracowników i sprzętu na budowie.

Opracowanie projektowe – ścianka berlińska

Po otrzymaniu niezbędnych materiałów niezwłocznie przystąpiliśmy do prac projektowych. Zamawiający wrysował na projekcie zagospodarowania terenu proponowany przebieg ścianki berlińskiej w planie , nie mniej – bazując na naszej wiedzy i doświadczeniu ilość i rodzaj zabezpieczeń indywidualnie zoptymalizowaliśmy. Świadczymy usługi zarówno projektowe, jak i wykonawcze toteż zawsze staramy się dobrać rozwiązanie które jest zarówno bezpieczne, jak i optymalne.

Zabezpieczenie wykopu zaprojektowaliśmy w formie ścianki typu berlińskiego. Podstawę zabezpieczenia stanowiły profile stalowe HEB 200 o długości od 4,0 m do 8,0 m. Długość zastosowanych profili wynikała bezpośrednio z obliczeń. Wszystkie elementy stalowe zaprojektowano ze stali twardej klasy S355. Wypełnienie między profilami w postaci krawędziaków drewnianych o przekroju 100*100 mm.

Wykonanie ścianki typu berlińskiego

Po mobilizacji zasobów personalno-sprzętowych na budowie przystąpiliśmy do realizacji prac. Wykonaliśmy platformę roboczą poprzez wyprofilowanie dojazdów przez koparką. Ta sama koparka gąsienicowa została następnie użyta do wiercenia otworów do osadzenia profili stalowych. Zgodnie z autorskim projektem PBIM.PT.20.103 wywierciliśmy 9 otworów, które to następnie wypełniliśmy mieszanką betonową, po czym do nich umieściliśmy dwuteowniki szerokostopowe HEB200. Wysokość betonowania otworów była ściśle kontrolowana, gdyż zabetonowanie otworu zbyt wysoko skutkowałoby koniecznością skucia stwardniałego betonu celem montażu opinki drewnianej. Po osadzeniu profili przystąpiono do głębienia wykopów z jednoczesnym wkładaniem opinki drewnianej (od spodu). Po zakończeniu prac przez Zamawiającego Zlecający upalił profile stalowe do rzędnej około -0,50 m poniżej projektowanego poziomu terenu. Lokalizacja zabezpieczenia w planie. Przekroje przez ściankę typu berlińskiego.

2017
Rok założenia
135
Wykonanych projektów
43
Zrealizowane budowy