Osuwiska – projekty zabezpieczeń

Wykonaliśmy, w ramach współpracy z PGNiG GAZOPROJEKT S.A. szereg projektów technologicznych zabezpieczeń gazociągu relacji Polska-Słowacja. Osuwiska mają charakter powierzchniowy, zatem zabezpieczane są poszczególne odcinki trasy gazociągu. Projekty, które opracowaliśmy było konieczne z uwagi na otrzymane dodatkowe rozpoznanie geologiczne, a także znaczny stopień zaawansowania prac na budowie. Łącznie opracowaliśmy w krótkim okresie aż 27 sztuk opracowań projektowych. Część z nich zrealizowaliśmy w ramach Nadzoru Autorskiego (NA) do opracowanej zeszłorocznie dokumentacji PBIM.PT.19.64, natomiast część z nich stanowiło jedynie obliczenia weryfikacyjne.

Osuwiska – opis rozwiązań

Podzieliliśmy analizowane obszary osuwiskowe na trzy grupy w ramach których przeprowadzaliśmy analizę:

  • grupa I – stabilizacja skarp z wykorzystaniem mikropali stabilizujących. Metoda ta charakteryzuje się szybkością wykonania, brakiem konieczności mobilizacji sprzętu ciężkiego, możliwością dopasowania lokat mikropali do możliwości sprzętowych i warunków terenowych;
  • grupa II – obszary zabezpieczane powierzchniowo poprzez zastosowanie narzutów kamiennych wraz z siatką stalową i ewentualnych drenaży;
  • grupa III – osuwiska nieaktywne, dla których zostanie zastosowany wyłącznie monitoring inklinometryczny;

Dobieramy sposób zabezpieczenia zbocza indywidualnie dla każdego odcinka, dążąc do maksymalnej optymalizacji rozwiązania. Stwierdziliśmy występowanie obszarów, gdzie są stosowane wszystkie typy zabezpieczeń równocześnie, ale też obszary objęte wyłącznie jednym typem zabezpieczenia. Wszystko szczegółowo ujęliśmy w dokumentacji projektowej.

Osuwiska – rozwiązania szczegółowe

Grupa I.

Zaprojektowaliśmy zabezpieczenie konkretnych obszarów za pomocą mikropali w systemie samowiercącym. Wykonawca wwierca w podłoże stalową żerdź, która z reguły jednocześnie spełnia rolę rury iniekcyjnej oraz docelowego zbrojenia mikropala. Równocześnie doprowadza też iniekt – zaczyn cementowy budujący buławę mikropala. Szczegółowo obliczyliśmy długość i rozstawy mikropali na wszystkich odcinkach, gdyż rozwiązanie jest stosunkowo kosztowne i zależało nam na ograniczeniu ilości zabezpieczeń do tylko tych, które są konieczne.

Grupa II.

Zaprojektowaliśmy na odcinkach II zabezpieczenia powierzchniowe w postaci narzutów kamiennych zabezpieczonych siatką oraz drenaże francuskie. Zoptymalizowaliśmy zaproponowane rozwiązanie stosując minimalną grubość narzutu – zaledwie 30 cm grubości. Dodatkowo, zaprojektowaliśmy drenaże francuskie w taki sposób, by ilość robót ziemnych koniecznych do ich wykonania była jak najmniejsza (drenaże płytkie lub prowadzone w tym samym wykopie co gazociąg).

Grupa III.

Zaprojektowaliśmy na odcinkach typu III monitoring inklinometryczny oraz pomiary za pomocą reperów powierzchniowych. Ustaliliśmy wespół z Zamawiającym, że na etapie budowy wykonają odczyty w sposób ręczny, natomiast w późniejszym etapie będą zautomatyzowane.

2017
Rok założenia
107
Wykonanych projektów
39
Zrealizowane budowy