Projekt zabezpieczenia wykopu – informacje ogólne

Wykonaliśmy na zlecenie Inwestora prywatnego projekt, który obejmował zabezpieczenie wykopu głębokiego. Zamawiający zlecił nam ten projekt zabezpieczenia wykopu gdyż chce wykonać przydomowy basen podziemny. Przyjęliśmy zlecenie ponieważ Inwestycja jest bardzo nietypowa i ciekawa. Cieszymy się także, gdy możemy pomóc Inwestorowi w realizacji swoich marzeń, jak trudne by nie były. Realizowaliśmy projekt na etapie bardzo zaawansowanego stanu budowy, przy bardzo ograniczonych możliwościach dojazdu oraz rozmiarów sprzętu. Bardzo lubimy tematy trudne wykonawczo zatem bez jakiejkolwiek zwłoki przystąpiliśmy do realizacji zadania.

Projekt zabezpieczenia wykopu – zastosowane rozwiązanie pierwotne

Rozpoczęliśmy prace projektowe po dokonaniu wizji lokalnej na budowie. Dobraliśmy technologię wykonania zabezpieczenia po określeniu możliwości sprzętowych oraz logistycznych. Rozpoczęliśmy obliczenia przy założeniach przekazanych przez Zamawiającego dotyczących wymaganej głębokości miski basenowej oraz jej odsunięcia od ścian. Uznaliśmy, że jedynym możliwym rozwiązaniem do wdrożenia są mikropale samowiercące. Wykonujemy “na codzień” mikropale to też mamy duże doświadczenie w zakresie stwierdzenia możliwości dojazdu czy minimalnej odległości mikropala od przeszkody pionowej (np. ściany). Zaleciliśmy skucie odsadzki płyty fundamentowej i w tym czasie przystąpiliśmy do projektowania. Obliczyliśmy, że wystarczające będą mikropale w układzie wspornikowym, zbrojone żerdziami lub rurami stalowymi. Niestety, Inwestor dokonał zmiany głębokości misy basenowej…

Projektowane rozwiązanie docelowe

Po dokonanej zmianie przystąpiliśmy ponownie do obliczeń. Obliczyliśmy, że rozwiązanie pierwotne jest niewystarczające, zarówno ze względu na stateczność jak i na spełnienie warunków nośności. Uzgodniliśmy z Zamawiającym, że koniecznym byłoby odsunięcie misy basenowej od krawędzi ściany. Zaprojektowaliśmy zabezpieczenie wykopu z zastosowaniem palisady wierconej. Wykorzystaliśmy pierwotne utrudnienia jako atut – rozparliśmy ramę stalową o już wykonane fundamenty budynku. Podczas projektowania zabezpieczenia mieliśmy na uwadze fakt, że na zabezpieczeniu wykopu prace się nie kończą. Wydaliśmy zatem wytyczną dotyczącą konieczności wykonania płyty dennej basenu dochodzącej do palisady. Takie rozwiązanie umożliwia demontaż ramy po wykonaniu płyty fundamentowej.

Podbicie fundamentów łącznika

Kolejnym problemem jaki musieliśmy rozwiązać było podbicie budynku. Ze względu na korzystne warunki gruntowe (grunty gruboziarniste) oraz znaczne zaawansowanie prac związanych z wierceniem mikropali zdecydowaliśmy się na wykonanie odkrywek wokół mikropali. Odkrywki potwierdziły nasze przypuszczenia – iniekt (zaczyn cementowy) szczelnie wypełnił pustki pomiędzy ziarniami gruntu. Zdecydowaliśmy zatem, by podbicie fundamentów łącznika było wykonane w technologii mikropalowania. Zaprojektowana przez nas technologia w sposób znaczący obniża czas realizacji Inwestycji.

2017
Rok założenia
107
Wykonanych projektów
39
Zrealizowane budowy