Projekt zabezpieczenia wykopów – Zabrze

Współuczestniczyliśmy w opracowaniu projekt zabezpieczenia wykopów dla zadania “Renowacja wodociągu DN600 Zabrze na odcinku od ul. Sikorskiego do ul. Korczoka”. Opracowanie współtworzyliśmy z firmą GSG Industria Sp. z o. o. Zadanie polegało na zabezpieczeniu szeregu wykopów punktowych pod wykonanie przewiertów podziemnych. Projektowaliśmy obudowy o wymiarach wskazanych przez zespół technologiczny wykonujący rzeczone przewierty. Zaprojektowaliśmy łącznie 29 wykopów technologicznych. Wykopy posiadały zmienne wymiary w planie, zmienną głębokość oraz zmienną geometrię. Uwzględnialiśmy każdorazowo zmienną lokalizację każdego z wykopów, by przyjęte warunki gruntowe oraz obciążenia ściśle odpowiadały danej obudowie. Często musieliśmy przeprowadzić analizę kilkakrotnie z uwagi na bliskość kilku otworów geologicznych do analizowanej obudowy oraz różne obciążenia w zależności od rozpatrywanej ściany obudowy.

Projekt zabezpieczenia wykopów – podejście projektowe

Dobraliśmy każdorazowo optymalną obudowę wykopu. Pod “optymalną” rozumiemy zarówno względy ekonomiczne, wykonawcze, możliwości dojazdu, rodzaj sprzętu do jej wykonania, a także czas oraz możliwość jej wykonania. Ważnym aspektem który analizowaliśmy był także poziom Zwierciadła Wód Gruntowych (ZWG) w danym przekroju obliczeniowym. W związku z tym dobraliśmy aż trzy rodzaje obudów wykopów. Zaprojektowaliśmy wykopy realizowane w obudowach systemowych, wykopy zabezpieczone ścianką typu berlińskiego oraz komory z grodzic stalowych. Zwracaliśmy szczególną uwagę na infrastrukturę istniejącą w pobliżu miejsca prac – w miejscach, gdzie istniało duże ryzyko wystąpienia uszkodzeń dobieraliśmy metody bezwibracyjne. Analizowaliśmy także otrzymane rezultaty i po analizie jaką wykonaliśmy zdarzało się, że korygowaliśmy przyjęte rozwiązanie. Na przykład – otrzymując zbyt duże wartości parcia dla dostępnych obudów systemowych przeprojektowaliśmy rozwiązanie na ściankę typu berlińskiego.

Rozwiązania projektowe w liczbach

Zaprojektowaliśmy łącznie 29 zabezpieczeń wykopów. Wykonaliśmy obliczenia oraz rysunki wykonawcze dla 9 komór obudowanych ścianką szczelną z grodzic stalowych oraz 1 komorę w ściance berlińskiej. Dla pozostałych 19 wydaliśmy zabezpieczenie w formie obudowy systemowej. Dopuszczamy jednakże zastosowanie innej obudowy wykopu po sporządzeniu stosownego Projektu Technologicznego zabezpieczenia wykopów. Najmniejszy z zaprojektowanych przez nas wykopów miał wymagane wymiary w świetle obudowy 2,0*2,0 m, natomiast największy z nich – 5,50*6,0 m oraz 4,0*16,0 m. Zaprojektowaliśmy obudowy dla wykopów o zróżnicowanej głębokości – od 1,73 m do 5,52 m. Zamieściliśmy na poniższym sliderze przykładowe rysunki z naszego opracowania. Zachęcamy wszystkie firmy borykające się z problemami głębokich wykopów do współpracy. Projekt zabezpieczenia wykopów wydany przez PBIM na pewno nie będzie nastręczał problemów i nadmiernych trudności na etapie realizacji prac.

2017
Rok założenia
203
Wykonanych projektów
78
Zrealizowane budowy