Projekty palowania pod obiekty przemysłowe

Opracowaliśmy trzy projekty palowania na potrzeby realizacji prac na terenie KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast w Bieruniu.  O samej realizacji przeczytacie niebawem <kliknij tutaj>. Podpisaliśmy zlecenie na kompleksowe wykonanie posadowienia pośredniego trzech obiektów przemysłowych wraz z opracowaniem Projektu Technologicznego. Bardzo lubimy tego Inwestycje, gdyż dają bardzo dużo swobody. Poza tym, że dobieramy technologię wykonania do sprzętu jakim dysponujemy możemy też uwzględnić szereg innych czynników. Dla opisywanej Inwestycji uwzględniliśmy w głównej mierze konieczność wiercenia pali pomiędzy istniejącym torowiskiem, gdzie należało zjechać po bardzo stromej skarpie. Przewidzieliśmy także konieczność stosowania mobilnych urządzeń, gdyż główną trudnością na tej Budowie będzie przemieszczanie się pomiędzy kolejnymi miejscami wierceń. Potwierdziliśmy kolejny raz konieczność odbycia wizji lokalnej przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac.

Opis obiektów wymagających posadowienia

Zaprojektowaliśmy posadowienie trzech obiektów przemysłowych, a mianowicie przenośnika taśmowego, stacji przesypowej oraz stacji załadunku na samochody. Łącznie posadowiliśmy pośrednio te obiekty za pośrednictwem 46 pali, przy czym każdy z nich różni się specyfiką pracy, konstrukcją oraz obciążeniami przekazanymi na pale. Wszystkie pale zaprojektowaliśmy jako wiercone w technologii CFA, przy czym pod stację załadunku na samochody zastosowaliśmy pale średnicy 600mm, a dla pozostałych średnicy 400mm. Średnica ma zasadniczy wpływ na nośność pali w gruncie. Zbrojenie zaprojektowaliśmy z profili stalowych, gdzie w pełni dostosowaliśmy przekrój dwuteownika do obciążeń na niego działających. Dzięki temu w pełni zoptymalizowaliśmy rozwiązanie.

Projekty palowania – rozwiązania szczegółowe

Otrzymaliśmy od Zamawiającego modele numeryczne w programie Robot Structural Analysis. Usunęliśmy podpory węzłowe i w tym miejscu zamodelowaliśmy fundamenty żelbetowe na palach fundamentowych. Zadaliśmy konkretne warunki brzegowe w miejscach podparcia, wielokrotnie optymalizowaliśmy średnice i długości pali fundamentowych. Na skutek tych zabiegów w pełni zoptymalizowaliśmy rozwiązanie pod względem ilościowym, jak i tonażowym. Bazowaliśmy na swoim doświadczeniu podczas dobierania zbrojenia pali, dlatego też zdecydowaliśmy się ponownie na zbrojenie profilami stalowymi. Są one o wiele droższe jeżeli spojrzymy na nie pod względem zakupu materiału budowlanego, ale w znaczny sposób “zwracają się” podczas czasu montażu. Profile stalowe wymagają tylko pocięcia na żądaną długość oraz wypalenia otworów transportowych. W przypadku koszy zbrojeniowych musimy uwzględnić ich czasochłonne doginanie, wiązanie, a także uwzględnić wiele uciążliwości podczas osadzania koszy w palu. Trudno też uzyskać wymaganą otulinę zbrojenia.

2017
Rok założenia
203
Wykonanych projektów
78
Zrealizowane budowy