Pale pod dom – Warszawa

Otrzymaliśmy zlecenie od zaprzyjaźnionej firmy na projekt: pale pod dom – Warszawa. Przeanalizowaliśmy materiały oraz wytyczne, po czym niezwłocznie przystąpiliśmy do pracy. Do rzeczonego budynku została już zaprojektowana płyta fundamentowa. Zatem w naszym zakresie było jedynie dobranie ilości i rozstawów pali fundamentowych.  Nie otrzymaliśmy żadnego modelu obliczeniowego, jednakże otrzymaliśmy raport z obliczeń płyt fundamentowych, zatem na ich podstawie zadaliśmy obciążenia. Inwestycja jest na swój sposób nietypowa, gdyż budynek posiada dwa poziomy płyt fundamentowych. Pomiędzy płytą fundamentową dolną, a górną projektanci umieścili izolację termiczną. Jest to jeden z elementów cechujących system domów pasywnych. Dla nas, jako Projektantów posadowienia, najistotniejszym jest geometria i sposób zbrojenia dolnej płyty fundamentowej. Co ważne – nie ingerowaliśmy w założenia poczynione przez Projektantów, zarówno konstrukcji całego budynku, jak i płyt fundamentowych.

Pale pod dom – Warszawa – projektowanie

Wykonaliśmy rysunek szalunkowy w programie graficznym, gdzie, bazując na własnym doświadczeniu i wcześniejszych ustaleniach, rozmieściliśmy pale fundamentowe. Pale rozmieszczaliśmy w taki sposób, by przejąć w całości obciążenia generowane przez konstrukcję budynku, natomiast osiadania były jak najmniejsze. Zamodelowaliśmy w programie obliczeniowym płytę fundamentową wraz  z palami fundamentowymi. Zdefiniowaliśmy odpowiednie warunki brzegowe oraz zadaliśmy obciążenia działające na płytę fundamentową. Zachowaliśmy rozkład oraz wartości obciążeń według projektu pierwotnego płyty, natomiast ciężar własny fundamentu program zestawia automatycznie. Przykładaliśmy wszystkie obciążenia o wartości obliczeniowych. Zdefiniowaliśmy siatkowanie, a zatem podzieliliśmy model na elementy skończone i przeprowadziliśmy obliczenia. Uzyskaliśmy reakcje podporowe na pale pod dom (Warszawa). Na te reakcje dobraliśmy długości i średnice, a także sposób zbrojenia pali fundamentowych.

Rozwiązania szczegółowe

Średnicę oraz długość pali fundamentowych dobieraliśmy dwukrotnie. W pierwszym wydaniu projektu zaprojektowaliśmy pale o średnicy 600mm oraz mniejszej długości. Po jego wydaniu otrzymaliśmy informację Zamawiającego, który będzie te pale wykonywał z prośbą o zmianę. Poinformował nas o niedostępności koparki, która może wywiercić pale o średnicy 600mm. Zaprojektowaliśmy zatem pale o średnicy 400mm i długości łącznej 5,50 m. Zaprojektowaliśmy zbrojenie konstrukcyjne przeciwskurczowe w postaci profili stalowych IPE 100. Zastrzegliśmy, że jest to rozmiar minimalny i jeżeli Wykonawca chce to może zastosować profile o większym przekroju.

2017
Rok założenia
135
Wykonanych projektów
43
Zrealizowane budowy