Pale i palisady – Bielsko-Biała

Podpisaliśmy zlecenie na pale i palisady na potrzeby budowy mostu w ciągu ul. Lipnickiej w Bielsku-Białej. To kolejny temat do kompleksowego wykonania tj. opracowanie Projektu Technologicznego oraz wykonastwo robót budowlanych. Cieszymy się również, że realizację będziemy wykonywać w tak bliskiej odległości od naszej bazy sprzętowej oraz biura. Daje to bardzo duży komfort w zakresie ewentualnego dowiezienia materiałów, sprzętu, czy wykonania ewentualnych domiarów. Przed podpisaniem zlecenia odbyliśmy kilka wizji lokalnych by przed przystąpieniem do projektowania zarówno dobrać sprzęt do realizacji zadania, jak i technologię wykonania. Mieliśmy w zakresie prac wykonanie zabezpieczenia budynku istniejącego, posadowienie pośrednie mostu oraz umocnienie brzegu cieku. Na etapie realizacji zakres wzrósł także o zaprojektowanie płaszcza żelbetowego na łuku kamiennym. Otrzymaliśmy materiały do projektowania i przystąpiliśmy do pracy.

Pale i palisady – opracowanie projektu

Otrzymaliśmy projekt pierwotny mostu, gdzie już były poczynione pewne założenia po czym przystąpiliśmy do pracy. Różnicowaliśmy technologię oraz długości pali i mikropali w zależności od ich przeznaczenia, lokalizacji, wymagań im stawianych oraz możliwości dojazdu sprzętu do ich wykonania. Jako umocnienie cieku pozostawiliśmy palisadę z mikropali w lokacie według rozwiązania pierwotnego. Dobraliśmy średnicę mikropali (200 mm), natomiast zbrojenie zaprojektowaliśmy z rury okrągłej średnicy 61 mm oraz grubości ścianki 4,2 mm. Wydaliśmy wytyczną o konieczności zakotwienia mikropali w skale na głębokość min. 1,0m. Na mikropalach Generalny Wykonawca wykona opaska żelbetowa, według rozwiązania pierwotnego. Następnie wydaliśmy posadowienie pośrednie mostku oraz płaszcza żelbetowego. Posadowienie zostanie wykonane w formie pali wierconych typu CFA zbrojonych profilami stalowymi HEB120. Te pale również będą zakotwione w skale. Ich długość jako zmienna, w zależności od rzeczywistej lokalizacji warstwy skalnej. Chcieliśmy zachować lokalizację pierwotną pali (przebieg osi), jednakże rzeczywiste wymiary istniejącego łuku kamiennego zmusiły nas do wprowadzenia korekt.

Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe

Wszystkie elementy stalowe wydaliśmy ze stali twardej (S355), natomiast wszystkie pale fundamentowe będą wykonane z betonu klasy C30/37.  Dla płaszcza żelbetowego nie ingerowaliśmy w rozwiązania materiałowe, a jedynie w geometrię (szalunki) oraz sposób zbrojenia, dopasowując rozwiązanie do sytuacji zastanej. O naszej realizacji przeczytacie Państwo już wkrótce!

 

2017
Rok założenia
203
Wykonanych projektów
78
Zrealizowane budowy