Dom na kolumnach betonowych – wstęp

“Dom na kolumnach betonowych” to nasz autorski projekt wzmocnienia podłoża gruntowego na potrzeby budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Otrzymaliśmy zapytanie ofertowego na wykonanie wzmocnienia podłoża, a także na wykonanie płyty fundamentowej. Przeanalizowaliśmy warunki gruntowe po czym doszliśmy wspólnie do wniosku, iż konieczne będzie wykonanie wzmocnienia podłoża, gdyż w poziomie posadowienia występują grunty słabonośne o znacznej miąższości. Otrzymaliśmy także wyrys z Projektu Budowlanego w zakresie podstawowych rzutów i przekrojów, a także wartości reakcji podporowych przekazywanych z konstrukcji na fundamenty. Podjęliśmy decyzję, którą to naturalnie omówiliśmy z Inwestorem, iż optymalnym rozwiązaniem będzie wykonanie płyty fundamentowej na podłożu wzmocnionym. Rozważaliśmy alternatywne rozwiązania, na przykład wymianę gruntu czy zastosowanie mikropali iniekcyjnych, jednakże te rozwiązania były nieuzasadnione pod względem ekonomicznym. Ponadto, ujęliśmy w rozważaniach aspekt czasowy – poza wyższą ceną ewentualna wymiana gruntu czy inne rozwiązania znacznie wydłużyłyby czas realizacji Inwestycji. W związku z tym, po podjęciu wstępnych założeń przystąpiliśmy do pracy.

Dom na kolumnach betonowych – obliczenia

Przeanalizowaliśmy materiały, z których wynikało, że budynek ma bardzo korzystny układ w rzucie. A mianowicie budynek został zaprojektowany na planie prostokąta. To był kolejny argument za zastosowaniem płyty fundamentowej, gdyż znacznie upraszczało to wykonanie deskowania oraz zbrojenia. Naturalnie, za płytą fundamentową przemawiały w największej mierze aspekty konstrukcyjne, zwłaszcza przeciwdziałanie nierównomiernemu osiadaniu. Założyliśmy rozkład kolumn betonowych pod budynkiem oraz przyjęliśmy grubość płyty fundamentowej. Następnie, wykonaliśmy model obliczeniowy z wykorzystaniem zaawansowanego oprogramowania konstrukcyjnego Robot Structural Analysis. Przyłożyliśmy obciążenia o wartościach obliczeniowych wskazanych przez Projektanta konstrukcji budynku, a na podstawie naszych obliczeń zwymiarowaliśmy kolumny betonowe oraz płytę fundamentową. Skorygowaliśmy rozstawy kolumn betonowych w taki sposób, by różnice osiadań nie przekraczały 5 mm.

Rezultaty z obliczeń

Dla tematu “dom na kolumnach betonowych” wydaliśmy kompleksowy Projekt Technologiczny w zakresie wzmocnienia podłoża oraz fundamentów. Opracowaliśmy rysunki wytyczeniowe dla kolumn wierconych wraz z ich zbrojeniem, a także szczegółowe rysunki szalunkowo-zbrojeniowe płyty fundamentowej. Jako, że zajmowaliśmy się także realizacją (o której można przeczytać <tutaj>) długości poszczególnych wkładek zbrojeniowych dopasowaliśmy do długości handlowej prętów zbrojeniowych. Dzięki temu w pełni zredukowaliśmy ryzyko jakiegokolwiek odpadu prętów zbrojeniowych, zachowując równocześnie wymagania konstrukcyjne. Zapraszamy serdecznie do współpracy – zajmujemy się zarówno Inwestycjami przemysłowymi, poprzez drogowe, melioracyjne, jak i wzmocnieniem podłoża dla “zwyczajnego budownictwa”.

2017
Rok założenia
203
Wykonanych projektów
78
Zrealizowane budowy