Projekt wzmocnienia gruntu wraz z projektem fundamentów

Opracowaliśmy autorski projekt wzmocnienia gruntu pod fundamentami wraz z projektem rzeczonych fundamentów na potrzeby posadowienia budynku mieszkalno-usługowego. Projekt zrealizowaliśmy we współpracy z firmą Alfa-Cieszyn sp. z o. o., która to realizowała kompleksowo konstrukcję budynku wraz z wykopami. Otrzymaliśmy projekt budynku wraz z geologią i przystąpiliśmy do pracy. Uzgodniliśmy, iż najkorzystniejszym układem będzie wykonanie kolumn betonowych wierconych pod belkami oczepowymi. Płytę posadzkową zaprojektowaliśmy jako częściowo opartą na gruncie, a częściowo wspartą na belkach oczepowych. Starannie zoptymalizowaliśmy przekroje elementów konstrukcyjnych, co było korzystne ze względu na zużycie materiału. Naturalnie, mamy świadomość, że minusem tego rozwiązania jest wymóg bardzo wysokiej jakości wykonania. Jednakże Generalny Wykonawca posiada duże doświadczenie w wykonywaniu robót specjalistycznych, zatem mogliśmy mu powierzyć wykonanie prac.

Projekt wzmocnienia gruntu

Zaprojektowaliśmy wzmocnienie gruntu w formie kolumn betonowych wierconych. Kolumny dobraliśmy o średnicy 400 mm oraz długości około 5,0 m mierząc od spodu fundamentów. Ze względu na to, że pod fundamentami występowały głównie siły pionowe, toteż kolumny zazbroiliśmy odcinkowo. Zbrojenie odcinkowe ma również funkcję zabezpieczenia przeciwko rozłupaniu głowicy kolumn. Kolumny betonowe wydaliśmy w klasie betonu C30/37, z zaleceniem zastosowania mieszanki na drobnym kruszywie. Kosze zbrojeniowe zaprojektowaliśmy o długości 2,0m, na strzemionach o szerokości boku 200 mm. Obliczyliśmy, że pod posadowienie fundamentów wystarczające będzie wykonanie 23 kolumn betonowych wierconych.

Fundamenty pod budynek

Po wykonaniu wzmocnienia podłoża Wykonawca przystąpi do wykonania konstrukcji fundamentów. Fundamenty zaprojektowaliśmy w formie rusztu fundamentowego, którego podstawę stanowiły belki oczepowe o przekroju 300*950 mm. Belki oczepowe po długości zazbroiliśmy łącznie 9 wkładkami średnicy 12 mm, natomiast strzemiona wydaliśmy w średnicy 8mm. Wydaliśmy ponadto detale dozbrojenia naroży oraz dogęszczenia strzemion. Wydaliśmy także dodatkową belkę pod posadowienie biegu schodów żelbetowych. Pod słupami zaprojektowaliśmy stopy fundamentowe o przekroju prostokątnym 600*600 mm. Na belkach oczepowych wydaliśmy płytę żelbetową, na której to zostanie wykonana posadzka. Zaprojektowaliśmy płytę o grubości 150 mm, którą zazbroiliśmy wkładkami średnicy 10 mm. Ze względu na nieco odmienny charakter pracy determinowany słabymi gruntami pod powierzchnią płyty odpowiednio dostosowaliśmy zbrojenie płyty żelbetowej, gdyż jej praca jest bardziej zbliżona do stropu aniżeli do płyty fundamentowej. Wskazaliśmy miejsca zakotwienia zbrojenia startowego, zgodnie z projektem pierwotnym.

2017
Rok założenia
203
Wykonanych projektów
78
Zrealizowane budowy