Obwodowe zabezpieczenie wykopu – Bielsko-Biała

Zrealizowaliśmy projekt, a następnie wykonaliśmy obwodowe zabezpieczenie wykopu oraz wzmocnienie gruntu na potrzeby rozbudowy Willi Rotha w Bielsku-Białej. Pierwotnie mieliśmy wykonać odcinkowe zabezpieczenie od strony istniejących parkingów, jednakże warunki gruntowe okazały się o wiele gorsze niż w pierwotnym rozpoznaniu geologicznym. Wiercąc otwory prowadzące pod słupki ścianki typu berlińskiego natrafiliśmy na grunty w stanie miękkoplastycznym, dochodzącym do płynnego. Zwierciadło Wód Gruntowych również było o wiele płycej, aniżeli wskazywała na to geologia. W związku z tym podjęliśmy wespół z Zamawiającym decyzję o konieczności wykonania zabezpieczenia obwodowego. Ze względu na ścisłą zabudowę zabezpieczenie musieliśmy wykonać metodą niewibracyjną. Ponadto, musieliśmy dobrać szczelną obudowę wykopu. Tu opcje (realne do wykonania, zasadne pod względem ekonomicznym) były tylko dwie. Najkorzystniejsza okazała się palisada wiercona, wzmocniona mikropalami kotwiącymi. Dodatkowo zaprojektowaliśmy wzmocnienie gruntu pod fundamentami.

Obwodowe zabezpieczenie wykopu – technologia

Zaprojektowaliśmy obwodową obudowę wykopu w formie palisady wierconej wraz z jej kotwieniem. Ze względu na ilość dostępnego miejsca uznaliśmy, iż korzystniejsze będzie zwiększenie średnicy wiercenia. Dzięki temu ograniczyliśmy czas jego wykonania, a także zoptymalizowaliśmy ilość stali profilowej służącej jako jej zbrojenie. Obliczyliśmy, że wystarczająca będzie palisada o długości 7m. Jako zbrojenie zastosowaliśmy profile IPE 160 oraz HEB 140. Palisadę wydaliśmy w betonie klasy C30/37 (co drugi pal) oraz C12/15 (mijankowo, co drugi pal). Dzięki temu nadaliśmy rozwiązaniu wykonalności, gdyż byłoby niezwykle trudno rozwiercić beton w klasie C30/37. W celu zapewnienia stateczności obudowy zaprojektowaliśmy kotwienie w formie mikropali kotwiących. Mikropale kotwiące na żerdziach R51/7,1, o długości zmiennej, którą dopasowaliśmy do głębokości wykopu i działających obciążeń. Całość spięliśmy kleszczami wykonanymi z profili HEB140 w układzie podwójnym. W miejscach, gdzie bazując na odwiertach próbnych ZWG nie występowało, wydaliśmy odcinkową ściankę typu berlińskiego. Ściankę zaprojektowaliśmy w układzie wspornikowym, na profilach HEB140.

Wzmocnienie gruntu pod fundamentami

Ze względu na występowanie gruntów słabonośnych w poziomie posadowienia dodatkowo zaprojektowaliśmy wzmocnienie gruntu. Wzmocnienie gruntu wydaliśmy w formie kolumn betonowych wierconych. Ze względu na to, że w głównej mierze występowały wyłącznie siły osiowe, toteż kolumny wydaliśmy jako niezbrojone. Uzgodniliśmy układ kolumn z Projektantem fundamentów ze względu na zbrojenie płyty fundamentowej i wydaliśmy równolegle Projekt Technologiczny wzmocnienia podłoża. Co ciekawe, docelowo kolumny betonowe wierciliśmy z poziomu wykopu wstępnego pod kotwienie ścianki, a nie z poziomu dna wykopu. Takie działanie wynikało z faktu, że w poziomie posadowienia występowały na tyle słabe grunty, że nie chcieliśmy ryzykować “utopieniem” maszyny. Można by przygotować stosowną platformę roboczą, jednakże generowałoby to koszt nieadekwatny do korzyści. Zachęcamy do bieżącego czytania wpisów w dziale “Budowy”!

2017
Rok założenia
203
Wykonanych projektów
78
Zrealizowane budowy