Mikropale pomiędzy budynkami – Rybnik

Otrzymaliśmy zlecenie na mikropale pomiędzy budynkami – temat wyłącznie projektowy. Co prawda Wykonawca proponował nam, żebyśmy je wykonali. Jednakże w tym okresie ze względu na duże obłożenie nie mieliśmy mocy przerobowych do wykonania zadania. Nie chcieliśmy nadwyrężać znajomości kosztem wydłużania terminów, zatem jedynie pomogliśmy w zakresie projektu. Temat niejako stworzony pod profil naszej działalności – trudny dojazd, mała przestrzeń, stosunkowo trudna logistyka. Ponadto, przed wykonaniem mikropali należało wykonać stosowne rozbiórki lub otwory rdzeniowe. Nie mniej, tym razem pozostaliśmy na etapie opracowania projektu. Otrzymaliśmy wszelkie wytyczne i przystąpiliśmy do pracy. Projektowaliśmy posadowienie pośrednie fundamentów nowo budowanego łącznika pomiędzy budynkami. Jako, że budynki zostały wykonane o wiele wcześniej, jako podpiwniczone, to niespodzianką nie było, że w poziomie terenu zalega warstwa nasypów o znacznej miąższości. Poniżej natomiast zauważyliśmy w geologii grunty spoiste w stanie plastycznym. Dla dobranej technologii (mikropale) również są mniej korzystne niż np. piaski. Jednakże to nas nie zraziło.

Mikropale pomiędzy budynkami – rozwiązania

Jako, że projekt realizowaliśmy dla innej firmy wykonawczej, toteż ściśle uzgodniliśmy typ żerdzi i średnicę wiercenia z dopasowaniem do ich wymagań sprzętowych. Otrzymaliśmy także zestawienie ich stanów magazynowych, gdyż była to na tyle nieduża robota, że można ją było wykonać z rezerw magazynowych. Przeanalizowaliśmy zatem warunki gruntowe, obciążenia na fundamenty i przystąpiliśmy do pracy. Co prawda łącznik będzie wsparty na ławach fundamentowych, to jego konstrukcja będzie wykonana jako słupowa. Otrzymaliśmy zatem obciążenia punktowe, to jest reakcje ze słupów na fundamenty. Zróżnicowaliśmy długości mikropali z dopasowaniem do różnych wartości reakcji podporowych. Pod każdym ze słupów zaprojektowaliśmy po jednym z mikropali. Podzieliliśmy mikropale na trzy typy ze względu na ich długość. Przy ich łącznej ilości w liczbie siedmiu sztuk było to dużą optymalizacją.

W analizie pominęliśmy odpór podłoża pod belkami oczepowymi. Jest to podejście bardzo bezpieczne, gdyż nie znaliśmy parametrów nasypu, a wykonywanie dodatkowych sondowań dla 7 szt. mikropali byłoby niezasadne. Posadowienie pośrednie obmiarowo wyniosło łącznie 64 mb.

2017
Rok założenia
203
Wykonanych projektów
78
Zrealizowane budowy