Pale pod budynek administracyjny – Katowice

Zaprojektowaliśmy, a następnie wykonaliśmy pale pod budynek administracyjny oraz garażowy na jednej z Inwestycji w Katowicach. Temat dotyczył rozbudowy i przebudowy bazy MPGK, zlokalizowanej w ścisłym centrum Katowic. Nieco obawialiśmy się wynikających z tego faktu ewentualnych przerw w dostawie mieszanki betonowej, nie mniej podjęliśmy się zadania. Dla tego tematu co prawda otrzymaliśmy projekt palowania, nie mniej podjęliśmy się jego optymalizacji. Przeanalizowaliśmy projekt pierwotny i główną trudność jaką zauważyliśmy, było połączenie zbrojenia pali z fundamentem. Chcąc nieco pomóc Generalnemu Wykonawcy, zastąpiliśmy je na zbrojenie koszowe. Było ono zarówno bardziej uzasadnione pod względem ekonomicznym, spełniało swoją funkcję, a także ułatwiało dalsze prace Wykonawcy. Odbyliśmy zatem wizję lokalną i przystąpiliśmy do prac projektowych. Po wizji byliśmy bardzo mile zaskoczeni. Nie często otrzymujemy tematy, gdzie nie ma problemu w poruszaniu się po placu budowy lub problemów z lokalizowaniem pompy do betonu oraz betonowozów.

Pale pod budynek administracyjny – rozwiązania

Wykonaliśmy modele obliczeniowe fundamentów, zarówno dla budynku administracyjnego, jak i garażowego. Modele zdefiniowaliśmy w specjalistycznym programie Robot Structural Analysis. Ograniczyliśmy się do zamodelowania wyłącznie konstrukcji fundamentów. Założyliśmy pewne rozmieszczenie pali, a następnie iteracyjnie zmienialiśmy ich lokalizacje w planie. Dążyliśmy w ten sposób do stabilizacji osiadań oraz wyrównania reakcji podporowych. Po kilkukrotnych iteracjach uzyskaliśmy optymalne rozmieszczenie pali fundamentowych wierconych. Następnie przystąpiliśmy do ich wymiarowania. Obliczyliśmy, że wystarczające będą pale fundamentowe typu CFA o średnicy 400 mm. Długość szacowaliśmy na około 5,0m, ważnym było, by podstawę pali zagłębić w warstwę piasku średniego na głębokość min. 2,0m. Z racji, że projekt opracowywaliśmy na własne potrzeby to mogliśmy sobie pozwolić na taki zapis. Wszak, pale i tak wierciliśmy pod nadzorem naszego Kierownika Robót.

Jako zbrojenie zastosowaliśmy odcinkowe kosze zbrojeniowe. Przekazaliśmy Generalnemu Wykonawcy, że ze względów wykonawczych kosz zbrojeniowy wykonamy z prętów prostych. Następnie Wykonawca wykona zbrojenie ław fundamentowych i wtedy dognie zbrojenie pali do zbrojenia fundamentów.

Każdorazowo staramy się, by nasze rozwiązania nie tylko były przyjazne dla nas, ale też dla pozostałych wykonawców. Zachęcamy do kontaktu. O realizacji można przeczytać <tutaj>.

2017
Rok założenia
203
Wykonanych projektów
78
Zrealizowane budowy