04
06.2019

Ścianka berlińska, zabezpieczenie wykopu Katowice (śląsk)

ścianka berlińska, śląsk Zakończyliśmy prace budowlane na ul. Szopiennickiej w Katowicach (śląsk), w ramach zadania inwestycyjnego “Budowa budynku centrum badawczo-rozwojowego” . Tym razem Naszym zadaniem było zaprojektowanie oraz realizacja tymczasowego zabezpieczenia ścian wykopów. Dla przedmiotowej Inwestycji została zastosowana ścianka berlińska jako zabezpieczenie wykopu. ścianka berlińska – wymiary Ścianki zostały zaprojektowane i wykonane z dwuteowników szerokostopowych […]

27
04.2019

Pale i mikropale – BSH Wrocław (dolnośląskie)

pale, mikropale, dolnośląskie W związku ze współpracą z firmą Konstak Sp. z o.o. w ramach realizacji inwestycji „Budowa transportera produktów gotowych” na terenie BSH w Wrocławiu (dolnośląskie) zobowiązaliśmy się do wykonania projektu technologicznego posadowienia (pale,mikropale) fundamentów pod słupy stalowe wraz z jego realizacją.   Słupy stalowe stanowią konstrukcję nośną realizowanego obiektu zostaną oparte na fundamentach […]

10
04.2019

Grodzice na terenie bazy lotniczej w Mińsku Mazowieckim

grodzice, Mińsk Mazowiecki W ramach realizacji zadania „Zadanie 2AF 15103 – Budowa i modernizacja składów MPS i zadanie 2AF 15103/OK01 – Budowa i modernizacja składu paliw lotniczych i samochodowych na lotnisku w Mińsku Mazowieckim” zaprojektowaliśmy oraz wykonaliśmy zabezpieczenie wykopu stosując grodzice stalowe. Zabezpieczenie o długości 31,20 m dla wykopu o głębokości 5,5m., celem realizacji podziemnych […]

01
04.2019

ścianka berlińska, posadowienie pośrednie fundamentów – elektrociepłownia Żerań

Ścianka berlińska Zakończyliśmy prace projektowe obejmujące tymczasowe zabezpieczenia ścian wykopów (ścianka berlińska) oraz posadowienie pośrednie fundamentów w ramach realizacji zadania „Dostawa i montaż bloku gazowo – parowego w elektrociepłowni Żerań w Warszawie” w ramach współpracy z Polimex Mostostal S.A. Wymiary: Zabezpieczenie znajduje się od strony istniejących przewodów wysokiego napięcia oraz przewodów teletechnicznych w rurach osłonowych. […]

27
03.2019

Grodzice stalowe-Oczyszczalnia ścieków – os. Sidzina Kraków (małopolska)

Grodzice stalowe, Kraków (małopolska) W związku z modernizacją oczyszczalni ścieków na os. Sidzina (Kraków, małopolska), w ramach współpracy z firmą Instal Kraków S.A. podjęliśmy się wykonania projektu technologicznego opisujący sposób wykonania i umocnienia ścian wykopów (grodzice) w ramach realizacji zadania „Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków os. Sidzina”. Zakres prac obejmował: wykonanie projektu wykonawczego wykonania […]

25
03.2019

Grodzice stalowe – Elektrownia Bełchatów (śląsk)

Grodzice Współpracując z firmą PG BUDOWA Sp. z o.o. Sp.K. wykonaliśmy projekt zabezpieczenia budynku rozdzielni stosując grodzice stalowe w ramach realizacji zadania „Rozbudowa młynowni kamienia wapiennego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów” (śląsk). Pogrążenie grodzic Ścianka szczelna z grodzic stalowych została zaprojektowana w schemacie wspornikowym. Dla istniejącej infrastruktury zaleca […]

18
03.2019

Projekt odwodnienia i umocnienia skarp – gazociąg DN 500 Odolanów-Adamów.

projekt odwodnienia i umocnienia skarp W ramach zadania został zrealizowany projekt zabezpieczenia oraz odwodnienia wykopów na odcinkach remontowych wskazanych przez Zamawiającego. Łącznie zakresem opracowania zostało objęte ponad 50 odcinków remontowych. Same odcinki różniły się między sobą długością (od kilkumetrowych do prawie kilometrowych), typem (“anomalie, czyli przejścia gazociągu na różne poziomy wysokości, przejścia przez cieki oraz […]

11
03.2019

grodzice – przebudowa gazociągu- ścianki szczelne

Grodzice W ramach współpracy z firmą Oceanic Sp. z o.o. Sp.K. zrealizowaliśmy projekt odwodnienia wykopów oraz umocnienie ścian wykopów (grodzice) w ramach realizacji zadania projektowego „Przebudowa gazociągu DN 500 relacji Śrem – Poznań w rejonie miejscowości Czmoń”. W celu zabezpieczenia wykopu zostały zaprojektowane ścianki szczelne z grodzic stalowych w schemacie wspornikowym. Natomiast do odwodnienia wykopów, […]

28
02.2019
kolumny betonowe dolny śląsk

Kolumny betonowe pod posadowienie Elektrowni Szczytowo Rezerwowej w Będzinie (śląsk)

Kolumny betonowe, śląsk W ramach budowy kotłowni szczytowo-rezerwowej Tauron Wytwarzanie S.A. Oddział Elektrownia Łagisza w Będzinie (śląsk) oraz w ramach umowy z firmą PG BUDOWA Sp. z o.o. Sp. K. na potrzebę realizacji zadania pt.: “Budowa kotłowni szczytowo-rezerwowej w TAURON Wytwarzanie S.A. Oddział Elektrownia Łagisza w Będzinie” zleconego przez SBB Energy Spółka akcyjna, podjęliśmy się […]

16
01.2019

Projekt technologiczny oraz wykonanie mikropali iniekcyjnych pod fundamenty wiaty

Mikropale Na zlecenie firmy PG BUDOWA Sp. z o.o. Sp.K. w ramach realizacji zadania “Pomost łączący budynek nr 8 z istniejącą rampą” wykonaliśmy projekt technologiczny posadowienia pośredniego z zastosowaniem mikropali iniekcyjnych pod posadowienie fundamentów wiaty zlokalizowanej na terenie Sempertrans Bełchatów w Rogowcu wraz z ich realizacją. Liczba mikropali Posadowienie pośrednie 6 oczepów palowych stanowi zespół […]

2017
Rok założenia
77
Wykonanych projektów
27
Zrealizowane budowy