Co to są larseny / grodzice / ścianki szczelne ?

Odpowiedź: Larseny / grodzice / ścianki szczelne to jedna z powszechnych metod zabezpieczenia ścian wykopów, skarp, a nawet jako element konstrukcji oporowych oraz spiętrzających wodę. Najczęściej stosowane są grodzice stalowe, bardzo rzadko na polskim rynku można spotkać larseny wykonane z innego materiału (np. winylowe). Obudowa wykopu składa się z pojedynczych elementów, wzajemnie połączonych ze sobą za pomocą zamków, a jeżeli istnieje taka konieczność (np. na odcinkach krzywoliniowych lub prostopadłych, a wymagana jest szczelność obudowy) to mogą być też wzajemnie spawane. Profile mogą być zamawiane jako:

– pojedyncze;

– podwójne;

– potrójne;

Z uwagi na kształt profilu w przekroju można wyróżnić:

– profile typu „Z”;

– profile typu „U” („U”, GU, GU-N);

– profile typu „AU” oraz „PU”

– profile typu „AZ”, „AS”;

– profile typu „HZ”

Poszczególne profile różnią się między sobą kształtem, parametrami wytrzymałościowymi, sposobem montażu, a nawet szerokością.

 

Podstawowymi metodami wykonania grodzic jest ich:

– wciskanie statyczne – jest to metoda bezwibracyjna, niezwykle skuteczna w bliskim sąsiedztwie obiektów oraz infrastruktury szczególnie narażonych na drgania i wibracje;

– wwibrowywanie – tu możliwe jest zastosowanie klasycznych wibromłotów i, jeżeli jest to konieczne, wibromłotów o obniżonej częstotliwości drgań (wibromłoty nierezonansowe);

– wbijanie – np. z zastosowaniem kafarów (rzadko stosowane);

– wbijanie, wciskanie lub wwibrowywanie na wcześniej przygotowanym terenie, np. poprzez jego wstępne rozwiercenie lub podpłukiwanie w trakcie montażu;

 

Ogromną zaletą jest to, że larseny mogą być realizowane jako „obudowa wielokrotnego użytku” poprzez ich wyciągnięcie oraz zamontowanie na innej budowie. Więcej o wadach i zaletach tego rodzaju obudowy zostanie napisane w kolejnych punktach.

Kiedy stosuje się larseny?

Odpowiedź: Larseny stosowane są głównie wtedy, gdy wymagana jest duża szczelność obudowy wykopu, liczy się czas ich wykonania (oraz czas od momentu wykonania budowy do momentu wykonania wykopu), jest wymagana wysoka nośność obudowy. Nieco łatwiej napisać kiedy larsenów nie stosuje się – larseny są trudne (a wręcz niemożliwe) do wykonania w gruntach gruboziarnistych, pospółkach, grubych kamieniach i niemożliwe do wykonania w podłożu skalistym. Zabezpieczenie wykopu o głębokości powyżej 20-25 metrów również bywa trudne do realizacji. Jednakże każdy przypadek należy rozpatrzeć indywidualnie. Wysyłając zapytanie do naszego działu projektowego oraz działu ofertowania z pewnością otrzymają Państwo satysfakcjonującą, wyczerpującą odpowiedź, tak, by zaprojektowane rozwiązanie było zarówno bezpieczne, jak i uzasadnione pod względem technicznym oraz ekonomicznym, a także spełniało Państwa oczekiwania. Warto pamiętać, że wymiary wykopu zabezpieczanego larsenami stanowią wielokrotność modułu tj. szerokości larsena (np. długość i szerokość wykopu zabezpieczanego larsenami GU-8N będzie zawsze podzielna przez 0.60m).

Zalety stosowania grodzic jako zabezpieczenia wykopu ?

Odpowiedź: Do podstawowych zalet wynikających z stosowania obudowy z grodzic można zaliczyć:

– wysoką szczelność obudowy – ma to szczególne znaczenie podczas zabezpieczania skarp wykopów przy wysokim poziomie wód gruntowych. Często też ścianki szczelne stosowane są jako zabezpieczenie wykopów w obrębie przepustów, a nawet jako obudowy stałe (np. bariery nieprzepuszczalne przy konstrukcji nabrzeży, tam, ochrona instalacji przemysłowych przed wodą gruntową itd.);

– stosunkowo szybki czas wykonania (jednakże czas wykonania jest zależny od uwarstwienia gruntu, wybranej technologii wykonania, długości grodzic, stanu gruntu w obrębie wykopu, mocy wibromłota, ewentualnych przeszkód podziemnych w postaci kamieni, betonów i głazów i innych);

– o wiele niższy koszt wykonania w porównaniu do ścian szczelinowych, czy palisad żelbetowych. Ponadto koszt obudowy jest jeszcze niższy, jeżeli istnieje możliwość wyciągnięcia grodzic po wykonaniu prac podziemnych;

– możliwość wykonania wykopu bezpośrednio po wykonaniu grodzic (monolityczne zabezpieczenia wykopów wykonywane z użyciem mieszanki betonowej potrzebują czasu na związanie betonu, czego nie wymaga ścianka szczelna z grodzic);

– bardzo duża sztywność giętna oraz możliwość ekonomicznego doboru profilu w zależności od założeń występujących w obrębie danej Inwestycji;

– niskie osiadanie gruntu za konstrukcją – jest to niezwykle istotne w przypadku realizacji prac w bezpośrednim sąsiedztwie obiektów wrażliwych na osiadania, jak np. budynki zabytkowe, konstrukcje szkieletowe, gazociągi i inne;

–  łatwość montażu ewentualnych rozpór oraz kotew w stosunku do ścianki typu berlińskiego (o wiele łatwiejsze jest uzyskania równego lica obudowy względem ścianki typu berlińskiego, czy muru z palisad);

– rozwiązanie nie jest zależne od warunków atmosferycznych panujących na placu budowy (mogą być wykonywane zarówno podczas opadów atmosferycznych, jak i w czasie obniżonych temperatur, co jest niemożliwe dla elementów monolitycznych np. palisad żelbetowych);

– rozwiązanie przyjazne dla środowiska;

– czysty plan budowy (brak robót monolitycznych);

– ścianki wciskane statycznie nie wywołują odczuwalnych drgań, zatem mogą być wykonywane w pobliżu istniejącej infrastruktury;

– niewielki hałas w trakcie wykonywania;

Wady stosowania grodzic jako zabezpieczenie wykopu?

Odpowiedź: Do wad ścianek szczelnych z grodzic można zaliczyć:

– niemożliwe jest zagłębianie ścianek w litą skałę, natomiast w gruntach gruboziarnistych jest niezwykle trudne pod względem technicznym, czasem też niemożliwe;

– stosowanie ścianek szczelnych w gruntach wrażliwych na przepływ wody i wibracje może być ryzykowne (wymaga dokładnej analizy);

– ograniczona głębokość konstrukcji (do ok. 25m);

– często też ograniczenia wynikają z ograniczeń transportowych;

– dla ścianek wykonywanych w technologii wwibrowywanej – wpływ drgań oraz wibracji na sąsiednie budynki może być znaczący – rozwiązanie wymaga starannej analizy, zależy też od rodzaju podłoża, rodzaju konstrukcji istniejącej, odległości konstrukcji itd;

– w przypadku ograniczeń pionowych może być trudna / niemożliwa do wykonania;

Cena wykonania zabezpieczenia wykopu z larsenów – od czego zależy?

Odpowiedź: Cena takowego zabezpieczenia zależy od wielu czynników, m.in.:

– przede wszystkim – czy zabezpieczenie jest realizowane jako tymczasowe czy jest pozostawiane w gruncie (w przypadku larsenów pozostawianych w gruncie, np. wykorzystywanych jako szalunek tracony dla elementów monolitycznych lub gdy nie ma technicznej możliwości ich wyciągnięcia np. niemożność wykonania platformy roboczej oraz dojazdu po wykonaniu całości prac ogólnobudowlanych) Zamawiający z reguły ponosi pełen koszt wykupu larsenów pozostawionych w gruncie;

– głębokości zabezpieczanego wykopu – od głębokości (a także obciążenia naziomu oraz warunków gruntowych) – im głębszy wykop tym dłuższe larseny  są konieczne do zastosowania, a także często zachodzi konieczność zastosowania większych profili o większych nośnościach;

– tego, czy z uwagi na powyższe czynniki jest konieczne zastosowania kotwienia obudowy lub rozparć (czy larseny wykonywane w schemacie wspornikowym, czy z dodatkowymi podporami);

– ilości realizowanych larsenów oraz miejsca ich wykonania (w przypadku małej ilości krótkich larsenów wykonywanych w znacznej odległości od bazy firmy wykonawczej koszt mobilizacji sprzętu ciężkiego do wykonania obudowy wpływa w sposób zauważalny, natomiast w przypadku większej ilości metrów kwadratowych ścianki cena jednostkowa jest nieco niższa, a wpływ kosztów transportu jest o wiele mniej zauważalny);

– od tego, czy w obudowie będzie konieczność wykonania otworów lub czy jest wymóg spawania zamków;

Niezmiernie zachęcamy do kontaktu telefonicznego, mailowego bądź przez formularz na naszej stronie internetowej. Z pewnością rozpatrzymy Państwa zapytanie i dobierzemy rozwiązanie spełniające w pełni Państwa oczekiwania.

 

Tagi:

larseny śląsk, grodzice śląsk, ścianki szczelne śląsk

 

Realizacje:

Kraków – Oczyszczalnia ścieków  na os.Sidzina

 

2017
Rok założenia
203
Wykonanych projektów
78
Zrealizowane budowy