Pale CFA co to jest?

Odpowiedź: Pale CFA (Continous Flight Auger) to najpowszechniej stosowana technologia wykonywania pali wierconych. Pale wierci się za pomocą świdra spiralnego o długości równej (lub większej) długości pala wraz z jego zabetonowaniem. Po wykonaniu pala wprowadza się zbrojenie do świeżo zabetonowanego otworu, najczęśniej przy użyciu wibracji lub poprzez wciskanie statyczne. W przypadku wykonywania pali poniżej zwierciadła wód gruntowych istnieje konieczność wiercenia z adapterem. Osobiście odradzamy wiercenia pali z zastosowaniem rur obsadowych – takie pale posiadają mniejszą nośność wynikającą z tarcia pobocznicy z uwagi na bardziej jednolitą strukturę pobocznicy.

Kiedy stosuje się PALE CFA?

Odpowiedź: Pale CFA posiadają bardzo szeroki wachlarz zastosowań. Jako podstawowe można wymienić:

– posadowienie pośrednie (głębokie) budynków oraz obiektów, zwłaszcza w przypadku występowania dużych momentów zginających przy podporze (np. konstrukcje żelbetowe i stalowe połączone w sposób sztywny z fundamentem, przenoszące duży moment zginający na podporę, jak np. hale przemysłowe z jedną / kilkoma suwnicami);

– posadowienie pośrednie obiektów na gruntach słabonośnych, a także obiektów o znacznym ciężarze (skutkujących dużymi oddziaływaniami na fundament), gdzie nawet przy dobrych parametrach gruntowych nie jest możliwe wykonanie posadowienia bezpośredniego;

– w każdym miejscu, gdzie konieczne jest wykonanie posadowienia pośredniego w połączeniu z zakazem emisji drgań oraz nadmiernego hałasu (w pobliżu infrastruktury istniejącej, ścisłej zabudowie mieszkalnej bądź przemysłowej);

–   jako posadowienie pośrednie celem ograniczenia, a wręcz prawie całkowitej eliminacji osiadań fundamentu (jest to istotne np. dla fundamentów pod obiekty oraz maszyny przemysłowe);

– jako obudowy wykopów głębokich, zwłaszcza w gruntach silnie nawodnionych oraz gruntach nawodnionych gruboziarnistych, gdzie wbicie grodzic bywa niemożliwe;

– jako zabezpieczenie na terenach osuwiskowych (chociaż tutaj często korzystniejszym rozwiązaniem jest zastosowanie mikropali);

 

Jaka jest cena posadowienia stosując PALE CFA?

Odpowiedź: Cena posadowienia pośredniego za pomocą pali CFA wynika z indywidualnych potrzeb dla jakich jest wykonywana, a zatem:

– średnicy wiercenia oraz długości pali CFA (którą to zawsze optymalizujemy na etapie wyceny);

– ilości oraz długości zastosowanych pali;

– sposobu zbrojenia pali (czy istnieje konieczność przeniesienia momentów zginających o znacznych wartościach);

– parametrów ośrodka gruntowego oraz obciążeń generowanych na fundament, które to bezpośrednio wpływają na ilość, rodzaj, sposób zbrojenia oraz długość pali fundamentowych;

– poziomu wód gruntowych;

Dlatego zachęcamy każdego kontrahenta do wysłania zapytania ofertowego wraz z podstawowymi danymi do projektowania (geometria budynku oraz fundamentów, podstawowe rzuty i przekroje, obciążenia działające na fundament, badania gruntu). Do każdej wyceny podchodzimy indywidualnie, nawet jeżeli w projekcie pierwotnym są zawarte wytyczne dotyczące pali fundamentowych, to i tak staramy się maksymalnie zoptymalizować rozwiązanie przeznaczone do realizacji.

 

Metody instalacji PALI w gruncie.

Odpowiedź: Pale można zagłębiać w grunt poprzez:

– wbijanie;

– wkręcanie;

– wciskanie;

– wpłukiwanie;

– wwibrowywanie;

– formowanie w gruncie;

 

Każda z tych metod ma swoje wady, zalety oraz wpływ na efekt końcowy. Wybierając metodę wykonania pali należy zatem przeprowadzić wielokryterialną ocenę (studium wykonalności) pod względem:

– możliwości dojazdu sprzętu niezbędnego do wykonania pali;

– ekonomicznym;

– obciążeń działających na pale;

– czasu wykonania i czasu niezbędnego do prowadzenia dalszych prac;

– miejsca na placu budowy, który można przeznaczyć na sprzęt, maszyny oraz materiał;

– wpływu drgań, hałasu oraz zanieczyszczeń na otoczenie;

– możliwości wykonania w danych warunkach gruntowych;

 

Jako firma PBIM zawsze służymy profesjonalnym doradztwem technicznym w zakresie wykonania posadowienia pośredniego. Bywają sytuacje, gdy odwlekamy Inwestora od posadowienia pośredniego na rzecz wymiany gruntu, a bywają także sytuacje, gdy technologie przez nas wykonywane i rekomendowane są mniej skuteczne dla danego przypadku niż rozwiązania konkurencyjne, co jesteśmy w stanie otwarcie przyznać.

tagi:

mikropale, pale, pale cfa, pale cena, mikropale cena, posadowienie, posadowienie pośrednie, jet-grounting, mikropale iniekcyjne, mikropale iniekcyjne cena, pale cfa cena

2017
Rok założenia
203
Wykonanych projektów
78
Zrealizowane budowy