Ścianka berliński – śląsk

Zakończyliśmy prace budowlane w ramach realizacji zadania „Budowa punktu załadunkowego węgla na samochody ciężarowe dla PGG O/Bolesław Śmiały” (okolice Katowic, śląsk).

Na pełen zakres robót składają się prace z różnych branż budownictwa.

  1. Branża sanitarna – wykonanie robót rozbiórkowych istniejących nawierzchni, przygotowawczych, ziemnych wraz z ułożeniem kanalizacji o długości łącznej do 40mb oraz studni w ilości do 5 szt oraz wodociągu do budynku kontenerowego wraz z wykonaniem próby ciśnieniowej i dezynfekcją rurociągu w łącznej
  2. Branża drogowa – część 1 – wykonanie robót rozbiórkowych istniejących nawierzchni, murków oporowych wraz z wyposażeniem, robót przygotowawczych, ziemnych, podbudowy, podsypek, ułożenie płyt drogowych betonowych o powierzchni do 345m2 wraz z nawierzchniami betonowymi o powierzchni ok. 80m2,wywóz gruzu z placu budowy.
  3.  Branża drogowa – część 2 – wykonanie robót rozbiórkowych istniejących nawierzchni, murków oporowych wraz z wyposażeniem, umocnienia skarp, robót przygotowawczych, zabezpieczenie wykopu przy istniejącym przenośniku na odcinku łącznym ok. 29mb, ziemnych, podbudowy, podsypek, ułożenie płyt drogowych betonowych o powierzchni do 275m2 wraz z nawierzchniami betonowymi o powierzchni ok. 12m2,wywóz gruzu z placu budowy, montaż znaków drogowych. Roboty żelbetowe związane z korytami odwadniającymi, murami oporowymi w rejonie budynku kontenerowego wraz z częściowym umocnieniem skarpy
  4. Branża budowlana – wykonanie wykopów wraz z zabezpieczeniem (ścianka berlińska), podbudowy oraz konstrukcji żelbetowych wagi samochodowej i ław fundamentowych pod budynek kontenerowy. Wykonanie murka oporowego z prefabrykatów pomiędzy wagą a budynkiem kontenerowym

 

 Zabezpieczenie wykopu – wymiary

Zabezpieczenie wykonanie w formie ścianek typu berlińskiego. Ścianki berlińskie o wysokości łącznej min. 6,00 m wykonane z dwuteowników szerokostopowych HEB 200 lub HEB 160 (zależne od rozpatrywanego punktu). Profile pogrążane poprzez wciskanie do rozwierconego otworu średnicy 400mm z uzupełnieniem otworu mieszanką betonową, lub zaczynem cementowym. Maksymalna głębokość wykopu wynosi 2,00 m.

ścianka berlińska – wykonanie

Zabezpieczenie wykopów zostało wykonane w miejscu przecięcia trasy powstającej drogi dojazdowej z placu składowego węgla przy ZWiOME, a mostem przenośnika taśmowego B=100. Zabezpieczenie jest realizowane z dwóch stron:

– od strony istniejącej stacji przesypowej;

– od strony istniejącej podpory mostu dla przenośnika.

Wypełnienie przestrzeni między profilami za pomocą prefabrykowanych płyt żelbetowych (płyty drogowe) o wymiarach 3,0*1,5m, gr. 0,15m wraz z podkładem z geowłókniny filtracyjnej od strony naziomu.

 

 

 

 

 

 

2017
Rok założenia
203
Wykonanych projektów
78
Zrealizowane budowy