Alternatywna ściana oporowa

Otrzymaliśmy zapytanie, a następnie zlecenie na wykonanie muru oporowego – alternatywna ściana oporowa względem rozwiązania pierwotnego. Pierwotnie Projektant zaprojektował ścianę szczelinową w granicy działki. Przeanalizowaliśmy to rozwiązanie i okazało się ono bardzo trudne do wykonania. Odcinek muru oporowego był bardzo krótki, w zabudowanym narożu działki, w ścisłej zabudowie śródmiejskiej. Doszliśmy zatem do wniosku, że dobrym będzie wdrożenie rozwiązania zamiennego. Zaproponowaliśmy zatem ściankę typu berlińskiego wykończoną ścianą żelbetową. Dzięki temu mogliśmy zachować wszystkie założenia projektu pierwotnego, a zarazem daliśmy rozwiązanie, które jest o wiele łatwiejsze pod względem wykonawczym. Otrzymaliśmy niezbędne materiały o które zabiegaliśmy i przystąpiliśmy do pracy. O szczegółowych rozwiązaniach projektowych przeczytają Państwo w dziale “aktualności”.

Alternatywna ściana oporowa – ścianka berlińska

Zaprojektowaliśmy ściankę typu berlińskiego w układzie wspornikowym. Dobraliśmy słupki ścianki z profili HEB140 w rozstawie co 2,0, natomiast w narożu dogęściliśmy rozstaw do 1,5m. Słupki pogrążaliśmy do uprzednio wywierconych otworów wypełnionych mieszanką betonową. Naturalnie, starannie kontrolowaliśmy rzędną betonowania, ponieważ zbyt niskie wypełnienie otworu betonem narażałoby nas na ryzyko utraty stateczności. Natomiast, jeżeli zabetonowalibyśmy do zbyt wysokiej rzędnej, to niestety podczas zakładania opinki drewnianej musielibyśmy skuwać nadmiar betonu okalającego słupy ścianki. Po związaniu mieszanki przystąpiliśmy do pogrążania dna wykopu wraz z zakładaniem opinki drewnianej. Tu spotkała nas nie lada niespodzianka – w narożu ścianki, o zagęszczonym rozstawie słupków, natrafiliśmy na sieć gazociągową! Jak się okazało w późniejszym okresie sieć ta była nieczynna, jednakże w momencie kopania zdziwienie i przerażenie były niemałe… Każdorazowo starannie analizujemy podkłady mapowe, jednakże niezinwentaryzowane sieci podziemne są odwieczną geotechniczną zmorą…

Wykończenie muru oporowego – ściana żelbetowa

Jako część wykończeniową wykonaliśmy ścianę żelbetową przyległą do obudowy wykopu. Do słupków ścianki dospawaliśmy zbrojenie łączące, do którego to dowiązywaliśmy zbrojenie ściany żelbetowej. Umieściliśmy pomiędzy ścianą żelbetową, a berlińską izolację przeciwwodną (hydrostop), natomiast przerwy technologiczne uszczelniliśmy profilami dylatacyjnymi. Dodatkowo, w części dolnej nasza ściana pełniła również funkcję monolitycznej stacji trafo. W związku z tym przez zabetonowaniem “naszej” ściany osadziliśmy listwy typu COMAX do dowiązania zbrojenia konstrukcji stacji Trafo celem zapewnienia należytej szczelności.

Wiadomość do Inwestorów oraz Generalnych Wykonawców

Uzyskaliśmy w ten sposób rozwiązanie o wiele szybsze w wykonaniu, łatwiejsze pod względem technicznym, w pełni uzasadnione pod względem ekonomicznym. Zachęcamy do przesyłania zapytań ofertowych. Każdy przypadek analizujemy indywidualnie, starając się dobrać optymalne pod każdym względem rozwiązanie. Zależy nam przede wszystkim na Państwa zadowoleniu, a i również na sprawnej, możliwie bezproblemowej realizacji.

2017
Rok założenia
203
Wykonanych projektów
78
Zrealizowane budowy