Ścianka berlińska – Budowa stacji 220/110kV Praga – Warszawa – zabezpieczenie wykopu

W ramach współpracy z Naszym chińskim kontrahentem Pinggao Group Co. Ltd. opracowaliśmy z przyszłą realizacją projekt technologiczny – zabezpieczenie wykopów (ścianka berlińska) od strony drogi pyłowej dla wykonania słupa nr 41 linii 110 kV EC Żerań-W-wa Wschodnia / Targówek w ramach realizacji zadania „Budowa stacji 220/110 kV Praga wraz z wprowadzeniem linii 220 kV Miłosna Mory”.

Wykop i jego ścianka berlińska są ulokowane od strony czynnej drogi pyłowej.

Jako zabezpieczenie wykonaliśmy  ścianki typu berlińskiego o wysokości łącznej min. 5,00 m. Zabezpieczenie wykopu robiliśmy z dwuteowników szerokostopowych HEB140. Profile pogrążane poprzez wciskanie do rozwierconego otworu średnicy 350-400mm. Następnie uzupełnieniamy otwór mieszanką betonową (wystarczy beton niekonstrukcyjny) i zaczynem cementowym. Rozstaw osiowy profili wynosi maks. 2,00m

Ważne jest, żebyśmy dno wykopu utrzymywali w stanie suchym na każdym etapie realizacji prac. Zalecamy również wyprofilowanie dna wykopu oraz odprowadzanie w kierunku istniejącego parkingu.

Maksymalna głębokość wykopu wynosi 3,30m.

2017
Rok założenia
77
Wykonanych projektów
27
Zrealizowane budowy