Na zlecenie firmy ESS BUD Paweł Stękała zrealizowaliśmy Nasz autorski projekt technologiczny wykonania kolumn betonowych pod posadowienie na kolumnach betonowych wierconych projektowanego budynku gastronomicznego KFC dz. nr 5/11, 5/2, obr 0001 ewid 240102_1, Czeladź przy DK86.

Z uwagi na występowanie gruntów słabonośnych koniecznym było zastosowanie posadowienie pośredniego obiektu. Rozwiązaniem w pełni uzasadnionym pod względem ekonomicznym oraz technicznym było wykonanie niezbrojonych kolumn betonowych średnicy 600-800mm. Pod rusztem fundamentowym (ławy fundamentowe) zrealizowane zostało łącznie 33 szt. kolumn w rozstawie co 1.70-3.50m, w zależności od występujących obciążeń. Długość kolumn zmienna – od 2,40m do 3,50m – koniecznym było wwiercenie się na głębokość min. 0,50m w warstwę nośną gruntu, na której to docelowo został posadowiony budynek za pośrednictwem rusztu palowego.

2017
Rok założenia
107
Wykonanych projektów
39
Zrealizowane budowy