Fundament pod silosy na granulat

Wykonaliśmy, w ramach prac na terenie BSH Wrocław, również fundament pod silosy na granulat. Proponowaną lokalizację fundamentu wskazał nam Inwestor. Dokonaliśmy podczas wizji lokalnej stosownych ustaleń dotyczących geometrii, lokalizacji, szczegółów wykonawczych. Całość przelaliśmy na papier – zrealizowaliśmy nasz autorski Projekt Technologiczny o którym można przeczytać <tutaj>.  Zaprojektowaliśmy posadowienie pośrednie fundamentu poprzez 3 grupy pali wierconych w ilości 4 sztuk na jeden silos. Łącznie zaprojektowaliśmy posadowienie oczepu na 12 sztukach pali typu CFA. Sam oczep zaprojektowaliśmy jako żelbetowy, wyniesiony ponad poziom terenu o 10 cm. Rozwiązanie które przyjęliśmy w znacznym stopniu ułatwia eksploatację zarówno fundamentu, jak i terenu wokół niego.

Opis wykonania

Fundament pod silos zaprojektowaliśmy i wykonaliśmy jako prostopadłościenny. Wykonaliśmy w pierwszym etapie odkrywki wszystkich sieci podziemnych, dzięki czemu mieliśmy możliwość wprowadzenia ewentualnych korekt. Dzięki odkrywkom mogliśmy wykonać stosowne przeliczenia by uniknąć kolizji pali fundamentowych z uzbrojeniem podziemnym. Pale wierciliśmy z zamontowanym adapterem, co znaczy, że je betonowaliśmy równolegle do wiercenia. Pale CFA zazbroiliśmy kształtownikami HEB240, dzięki czemu wpływ parcia wiatru i ewentualnego uderzenia pojazdu. Wykonaliśmy po wywierceniu pali warstwę betonu podkładowego, dzięki której znacznie łatwiejsze było zadeskowanie i zazbrojenie fundamentu. Zaprojektowaliśmy zbrojenie siatkami zgrzewanymi z uzupełnieniem prętami prostymi, dzięki czemu czas realizacji został ograniczony do minimum.

Fundament pod silosy – zastosowane rozwiązania

Jak już wyżej pisaliśmy, fundament pod silosy został posadowiony w sposób pośredni na palach wierconych typu CFA. Uzgodniliśmy z Zamawiającym, że do zbrojenia pali zostanie dospawana bednarka stanowiąca instalację odgromową. Bednarkę przeciągnęliśmy i dospawaliśmy po wykonaniu przez nas zbrojenia oczepu. Po jego zazbrojeniu wykonaliśmy deskowanie z zastosowaniem płyt szalunkowych systemowych. Całość betonowaliśmy w jednym etapie betonowania, z jednoczesnym zagęszczaniem wibratorami wgłębnymi (buławowymi). Górne lico oczepu zatarliśmy na gładko. We wszystkich narożach zastosowaliśmy fazowania (20/20 mm). Ostateczny wymiar oczepu wyniósł 11,65 * 4,00 m, a jego wysokość całkowita 0,50 m. Oczep został wyniesiony na 10 cm powyżej poziomu terenu, dzięki czemu nie będzie problemu na etapie eksploatacji.

2017
Rok założenia
135
Wykonanych projektów
43
Zrealizowane budowy