Fundamenty pod konstrukcję stalową – informacje wstępne

Wykonaliśmy fundamenty pod konstrukcję stalową, które są zlokalizowane wewnątrz czynnej hali przemysłowej. Roboty budowlane wykonaliśmy równolegle do innych mikropali, o których mogą Państwo przeczytać <tutaj>. Jest to kolejny temat, który realizujemy na terenie BSH we Wrocławiu. Równolegle zatem do wizji lokalnej dotyczącej fundamentów pod maszynę do pianowania szafek zobaczyliśmy także pomieszczenie wody lodowej i przystąpiliśmy do pracy. W przypadku fundamentów pod konstrukcję stalową w pomieszczeniu sprężarkowni oraz korytarzu technicznym dysponowaliśmy niewiele większą ilością miejsca. W związku z tym zdecydowaliśmy, że posadowienie na mikropalach będzie najrozsądniejsze. Dzięki temu wykorzystaliśmy ten sam sprzęt, który już był zmobilizowany na budowie. Nie mniej, dla nas i tak stosownym ułatwieniem było to, że tą część prac wykonaliśmy “na uboczu”, gdzie odczuwaliśmy w mniejszym stopniu ciągłość pracy zakładu.

Fundamenty pod konstrukcję stalową – rozwiązania

Zaprojektowaliśmy posadowienie pośrednie fundamentów poprzez mikropale iniekcyjne w systemie samowiercącym, zakotwione w oczepie żelbetowym. W pełni zoptymalizowaliśmy oraz dostosowaliśmy długości i ilości mikropali w odniesieniu do reakcji podporowych generowanych przez konstrukcję. W pierwszej kolejności nacięliśmy, a następnie wykuliśmy otwory w posadzce żelbetowej. Kuliśmy korzystając z koparki elektrycznej wyposażonej w młot do kucia, dzięki czemu znacznie ograniczyliśmy emisję spalin i zanieczyszczeń podczas prac. Urobek z kucia niestety wybieraliśmy ręcznie. Następnie wytyczyliśmy osie oraz wykonaliśmy mikropale iniekcyjne w systemie samowiercącym. Nadmiar zaczynu cementowego rozciągnęliśmy w otworze, tworząc tym samym warstwę podkładową pod osadzenie zbrojenia. Kosze zbrojeniowe, które uprzednio sprefabrykowaliśmy, włożyliśmy do otworów i zabetonowaliśmy. Górne lico oczepów zatarliśmy na gładko, tworząc fundament pod osadzenie konstrukcji.

Rozwiązania materiałowe

Mikropale wykonaliśmy na żerdziach R38/7,1 producenta ARCO. Resztę osprzętu (koronki wiertnicze, mufki, nakrętki) również zamontowaliśmy w ramach tego samego systemu. Chcąc przyśpieszyć możliwość osadzenia konstrukcji na fundamentach zastosowaliśmy cement o wyższym przyroście wytrzymałości tj. CEM 42,5 R. Oczep zazbroiliśmy sprefabrykowanymi koszami zbrojeniowymi wykonanymi w klasie stali A-IIIN. Betonowaliśmy fundamenty z użyciem betonu workowanego klasy B30, gdyż nie było możliwości dla dojazdu betonowozów w miejscu prowadzenia prac.

2017
Rok założenia
203
Wykonanych projektów
78
Zrealizowane budowy