Fundamenty wewnątrz hali – BSH Wrocław

Wykonaliśmy fundamenty wewnątrz hali na terenie “hali lodówek” lodówek BSH Wrocław. Pierwotnie otrzymaliśmy zlecenie na wykonanie fundamentu pod dwie wtryskarki. Jednakże, w trakcie mobilizacji sprzętu Inwestor zwiększył zakres o jeszcze jeden fundament pod kolejne dwie wtryskarki. Opracowaliśmy w pierwszym kroku autorski Projekt Technologiczny po czym przystąpiliśmy do pracy. Starannie przygotowywaliśmy się do tej budowy ponieważ była to praca w znacznej odległości od siedziby naszej firmy. W związku z tym poświęciliśmy sporo uwagi na staranne przygotowanie sprzętu i materiału. Odbyliśmy szkolenie wstępne organizowane przez przedstawicieli Inwestora niezwłocznie po przybyciu na miejsce realizacji robót. Po szkoleniu przystąpiliśmy do realizacji powierzonego nam zadania.

Roboty przygotowawcze

Zleciliśmy wytyczenie naroży geodecie po czym nanieśliśmy obrys fundamentu na posadzce. Następnie przystąpiliśmy do wykonywania szczelnych wygrodzeń miejsca prowadzenia prac. Otrzymaliśmy zapytanie, czy można wykonać prace bez konieczności wstrzymania pracy zakładu produkcyjnego. Zawsze staramy się porozumieć z Inwestorem, zatem i tym razem tak dobraliśmy technologię, by nasza praca była jak najmniej uciążliwa dla pracowników hali. Zaleciliśmy jednakże wydanie pracownikom BSH ochronników słuchu, ograniczając ich dyskomfort związany z hałasem. Po wygrodzeniu przystąpiliśmy do wykuwania istniejącej posadzki przemysłowej. Prace wykonywaliśmy “na mokro”, zarówno w zakresie wycinania otworów, jak i kucia płyty posadzkowej. Przyśpieszyliśmy proces wykuwania poprzez zastosowanie dwóch koparek wyposażonych w młoty pneumatyczne do kucia. Dodatkowo zamontowaliśmy nakładki gumowe na gąsienicach naszych sprzętów by nie uszkodzić pozostałej części posadzki.

Fundamenty wewnątrz hali – zbrojenie i betonowanie

Po wykuciu otworów starannie wyrównaliśmy dno wykopu. Dodatkowo zagęściliśmy podłoże do wskaźnika zagęszczenia 0.97. Następnie wykonaliśmy warstwę betonu podkładowego pod fundament. Na betonie niekonstrukcyjnym ułożyliśmy zbrojenie płyty fundamentowej. Fundament wewnątrz hali zbroiliśmy siatkami zgrzewanymi z uzupełnieniem prętami prostymi. Przed przyjazdem sprefabrykowaliśmy całe niezbędne zbrojenie do wykonania zadania. Dzięki tym wszystkim zabiegom maksymalnie skróciliśmy czas niezbędny do wykonania zadania. Był to bardzo istotny aspekt, gdyż zdajemy sobie sprawę jak uciążliwe mogą być realizowane w sposób monolityczny roboty na prawie w pełni zautomatyzowanym zakładzie produkcyjnym. Dbaliśmy w każdym momencie prowadzenia prac o porządek. Dzięki temu ograniczyliśmy czas potrzebny na roboty porządkowe po zakończeniu zadania. Efekt naszej pracy mogą Państwo podziwiać na poniższej fotorelacji.

2017
Rok założenia
135
Wykonanych projektów
43
Zrealizowane budowy