Fundamenty wewnątrz hali – Wrocław

Wykonaliśmy fundamenty wewnątrz hali produkcyjnej na potrzeby posadowienia rozbudowywanej części podestu stalowego. Otrzymaliśmy informację, iż ze względu na zmianę rozwiązań projektowych uprzednio wykonane posadowienia pośrednie posiadają inne lokaty aniżeli docelowe podparcia słupów. Przeanalizowaliśmy wszelkie otrzymane dane projektowe, odbyliśmy wizję lokalną, a następnie przystąpiliśmy do pracy. Praca wewnątrz czynnej, istniejącej hali produkcyjnej z reguły wiąże się z pewnymi trudnościami, które należy na wstępnie rozwiązać. Przeanalizowaliśmy zatem możliwości sprzętowe, jakie mogliśmy wdrożyć przy realizacji tejże inwestycji, warunki dojazdu, ograniczenia związane z wysokością w świetle wewnątrz hali oraz szereg innych potencjalnych problemów. Efektem tej analizy była sprawna, wysokiej jakości, terminowa, wykonana usługa.

Fundamenty wewnątrz hali – rozwiązania

Opracowaliśmy swój własny, autorski Projekt Technologiczny wdrożonego rozwiązania. Starannie przeanalizowaliśmy lokaty oraz sposób wykonania wzmocnień gruntu w formie mikropali zbrojonych profilami stalowymi. Następnie przeliczyliśmy nośności oczepów palowych oraz możliwość ich późniejszego wykorzystania. W miejscach, gdzie było to konieczne, wdrożyliśmy wzmocnienia istniejących oczepów poprzez wykonanie nowych mikropali. Z pewnością przeczytają Państwo o szczegółowych rozwiązaniach technicznych w oddzielnym wpisie na naszej stronie – zachęcamy do lektury. Zaprojektowaliśmy posadowienie pośrednie poprzez zastosowanie pali fundamentowych wierconych typu CFA, zbrojonych profilami stalowymi. Różnicowaliśmy długość oraz sposób zbrojenia w zależności od występujących reakcji podporowych pod konstrukcją stalową, które to otrzymaliśmy od Projektanta rozbudowywanego podestu stalowego. Zaproponowaliśmy kotwienie słupów poprzez zastosowanie kotew wklejanych – rozwiązanie to zarówno spełnia stawiane mu wymogi pod względem wytrzymałościowym, jak i znacznie przyśpiesza proces realizacyjny.

Realizacja prac na budowie

Prace rozpoczęliśmy od mobilizacji sprzętu do miejsca wykonania wraz z dostawą elementów ogrodzeniowym. Wykonaliśmy bezpieczne ogrodzenia stałe w miejscu prowadzenia prac, a w tym czasie uprawniony geodeta wytyczył nam obrysy realizowanych fundamentów. Nacięliśmy “na mokro” posadzkę oraz ją wykuliśmy na pełną grubość w miejscach, gdzie znajdą się podpory konstrukcji stalowej. Następnie wykonaliśmy pale fundamentowe poprzez ich wywiercenie wraz z jednoczesnym betonowaniem (mieszanka betonowa podawana przez wiertło). Zanim beton rozpoczął proces wiązania zazbroiliśmy wszystkie pale profilami stalowymi. Wykonaliśmy warstwę betonu podkładowego, a po jego związaniu przystąpiliśmy do wykonania oczepów żelbetowych. Fundamenty wewnątrz hali zbrojone były koszami zbrojeniowymi, które to uprzednio sprefabrykowaliśmy, natomiast funkcję deskowania spełniał otwór w posadzce. Po związaniu mieszanki betonowej tworzącej oczepy zleciliśmy wykonanie posadzek żywicznych. To kolejna nasza Inwestycja zakończona pełnym zadowoleniem ze strony Inwestora!

2017
Rok założenia
203
Wykonanych projektów
78
Zrealizowane budowy