Grodzice, Skoczów-Wiślica

Dzięki współpracy z firmą Alfa Cieszyn Sp. z o.o. mieliśmy przyjemność uczestniczyć w realizacji zadania pn.: Doraźne zabezpieczenie stopnia rzeki Małej Wisły (grodzice) w km 69+275 w miejscowości Wiślica gm. Skoczów, woj. śląskie (Etap 1 ).

     Roboty przygotowawcze:

W ramach robót przygotowawczych wykonano:

  • wycinkę zakrzaczeń – 0,1 ha,
  • tymczasową drogę dojazdową z płyt drogowych – 100m2
  • przemieszczenie zatoru występującego na górnym stanowisku stopnia – 630m3.

    Roboty zasadnicze:

  • obejmowały konieczne rozbiórki elementów żelbetowych stopnia – łącznie 4,88m3
  • wykonanie ścianki szczelnej z grodzic stalowych na długości 62m
  • wykonanie narzutu kamiennego poniżej nurtu zamykającego dolny segment kaskady, od brzegu lewego do osi rzeki w ilości 390m3.

Z racji obfitych opadów realizacja odbywała się w trudnych warunkach, biorąc pod uwagę silny nurt rzeki oraz jej wysoki poziom.

2017
Rok założenia
135
Wykonanych projektów
43
Zrealizowane budowy