Grodzice wbijane – zakres prac

Świadczyliśmy usługi dla firmy Alfa-Cieszyn sp. z o. o. w zakresie wykonania wzmocnienia dna oraz brzegów rzeki, a także wykonaliśmy grodzice wbijane. Grodzice wbijane wbiliśmy celem późniejszego wykonania oczepu żelbetowego pomiędzy nimi. W ramach współpracy:

  • wykarczowaliśmy drobne krzewy oraz pomogliśmy w wykonaniu drogi dojazdowej do miejsca prowadzenia prac;
  • pomagaliśmy w rozładunku dostaw materiału (larseny, głazy kamienne etc.);
  • wykonaliśmy większość prac związanych z wbiciem grodzic stalowych;
  • współuczestniczyliśmy w pracach związanych z umocnieniem brzegu;

Ponadto opracowaliśmy projekt technologiczny zamienny w zakresie technologii wykonania grodzic i oczepu. Zaprojektowaliśmy rozwiązanie o wiele korzystniejsze wykonawczo w porównaniu do rozwiązania pierwotnego.

Roboty przygotowawcze

Pomagaliśmy w wykonaniu drogi dojazdowej do miejsca prowadzenia prac. Ustaliliśmy przebieg drogi w planie (poprzez działki dla których posiadaliśmy wejście w ich obręb) i przystąpiliśmy do pracy. Po usunięciu drobnej roślinności przystąpiliśmy do korytowania. Roboty prowadziliśmy z użyciem dwóch koparek – jedna przygotowywała drogę dojazdową,  a druga układała nawierzchnię. Nawierzchnia składała się z prefabrykowanych płyt drogowych. Zastosowaliśmy płyty staroużyteczne, gdyż droga miała charakter wyłącznie tymczasowy. Szerokość drogi kontrolował na bieżąco operator pojazdów, który w późniejszym etapie dowoził materiał do wbudowania. Dzięki temu ograniczyliśmy ilość i czas trwania prac do niezbędnego minimum.

Grodzice wbijane – wykonanie

Larseny wbijaliśmy w kilku etapach. Niektóre z nich wykonaliśmy wyłącznie jako tymczasowe, na potrzeby przebudowy ujęcia brzegowego. Jednakże, większość z nich wykonaliśmy jako docelowe. Grodzice w rzece i na skarpie wbijaliśmy stosując koparkę z przymocowanym wibromłotem. Kontrolowaliśmy przebieg ścianki w planie, jej pionowość oraz rzędną zamocowania.  Tak duża precyzja była konieczna z uwagi na późniejszą trudność w upaleniu grodzic (które w większości były zanurzone w rzece). Wykonaliśmy obniżenie ścianek na środku rzeki, gdzie w późniejszym etapie został wykonany przelew.

Umocnienie części brzegowej oraz dna

W późniejszym etapie budowy pomagaliśmy w zakresie umocnienia skarp oraz poszuru. Układaliśmy głazy dostarczane z kamieniołomów o frakcji większej niż 600mm. Warto nadmienić, że większość prac wykonywaliśmy w trudnych warunkach atmosferycznych. Skutkowało to wieloma trudnościami, jak przerywanie prac ze względu na zbyt rwący nurt rzeki, czy konieczność wykonywania wielu czynności kilkukrotnie. Zdarzało się, że nurt rzeki przesunął w ciągu nocy kilka głazów o kilka metrów i prace musieliśmy realizować od początku. Nie mniej, całość Inwestycji zakończyła się sukcesem.

 

2017
Rok założenia
135
Wykonanych projektów
43
Zrealizowane budowy