ścianka berlińska, śląsk

Współpracując z Miko- Tech Sp. z o.o. zaprojektowaliśmy i wykonaliśmy zabezpieczenie głębokich wykopów (ścianka berlińska) w celu montażu prefabrykowanego osadnika 2 x 40m3 na budowie w Jaworznie (śląsk). Została zastosowana ścianka berlińska kotwiona do płyt oporowych poprzez jeden rząd ściągów ułożonych w wykopach. Ścianka berlińska z dwuteowników HEB180, pogrążana poprzez wciskanie do rozwierconego otworu średnicy 350mm zamulonego gruntem niespoistym poprzez zalewanie wodą lub uzupełnienie otworu zaczynem cementowym lub betonem niekonstrukcyjnym. Przestrzenie pomiędzy profilami uzupełnione kantówkami drewnianymi.

Długość profili : 6,00m

Głębokość wykopu: 4,5 m.

2017
Rok założenia
203
Wykonanych projektów
78
Zrealizowane budowy