Kolumny beton. – cel wykonania

Wykonaliśmy kolumny beton. w ramach nawiązanej współpracy z firmą AMK Kraków. Wzmocnienie podłoża wykonaliśmy na terenie Huty Cynku w Miasteczku Śląskim. Pierwotnie otrzymaliśmy zapytanie ofertowe na zabezpieczenie fundamentów istniejących (fundamenty skrubera, kanału spalin i inne). Zabezpieczenie miałoby służyć wykonaniu późniejszej wymiany gruntu pod fundamentami. Przeanalizowaliśmy starannie materiały przesłane do wyceny i doszliśmy do wniosku, iż o wiele tańszym rozwiązaniem będzie posadowienie pośrednie fundamentów wentylatorów, aniżeli wykonywanie wymiany gruntu pod tymi fundamentami. Koszt posadowienia pośredniego był niższy niż koszt zabezpieczenia fundamentów, a wdrażając zaproponowane rozwiązanie można było zrezygnować z szeregu innych prac – wykopów głębokich, wymiany gruntu, wywozu materiału. Bazując na geologii – kolumny wiercone swą podstawą posadowione były w warstwie skalnej lub wietrzeliny skalnej.

Opis rozwiązania

Zaprojektowaliśmy pod każdą z podpór konstrukcji stalowej posadowienie pośrednie. Zaprojektowaliśmy zbrojenie kolumn w formie dwuteowników ekonomicznych min. IPE 100 i takie też je wykonaliśmy. Ze względu na dobrą współpracę pomogliśmy w przygotowaniu platformy roboczej. Dobrze przygotowana platforma eliminuje ryzyko późniejszej konieczności podkuwania kolumn. Kolumny beton. wykonaliśmy jako wiercone o średnicy 600 mm oraz długości zmiennej. Pale tyczyliśmy samodzielne dzięki zbieżności osi pali wespół z osiami konstrukcji wentylatorów. Wykonaliśmy próbne odwierty, które potwierdziły, że otwory są stateczne, zatem betonowaliśmy otwory już po ich wywierceniu. Łącznie wykonaliśmy 14 sztuk kolumn, zgodnie ze wcześniej zatwierdzonym projektem technologicznym palowania.

Kolumny beton. – trudności wykonawcze

Typową trudnością wykonawczą dla tego typu Inwestycji jest konieczność pracy na terenie czynnego zakładu przemysłowego. Wykonaliśmy kolumny beton. pod posadowienie wentylatorów zlokalizowanych “we wnęce”- z dwóch stron były istniejące obiekty, a z dwóch pozostałych – czynne drogi wewnątrzzakładowe. Musieliśmy zatem dostosować zjazd do wykopu do istniejącej drogi. Kolejnym problemem była studnia kanalizacyjna umiejscowiona centrycznie w wykopie. Musieliśmy zatem dostosować lokalizację 3 kolumn do przebiegu kanalizacji deszczowej. Wykonaliśmy jej odkrywkę, a lokalizację kolumn skoordynowaliśmy z naszym działem projektowym. Dzięki temu nie mieliśmy przestojów na budowie związanych z oczekiwaniem na rozwiązanie zamienne. Dbaliśmy także o bezpieczeństwo naszych pracowników. Zapewniliśmy im, poza standardowymi środkami ochrony osobistej, wysokiej jakości maski przeciwpyłowe. Konieczność zastosowania takich masek wynikała z prowadzenia prac w bezpośrednim sąsiedztwie namiarowni.

2017
Rok założenia
203
Wykonanych projektów
78
Zrealizowane budowy