Kolumny betonowe jako wzmocnienie gruntu.

Kontynuując prace na terenie KWK Bolesław Śmiały w Łaziskach Górnych wykonaliśmy kolumny betonowe pod posadowienie płyty fundamentowej PF1. Wykonaliśmy także szereg innych prac o czym można przeczytać tutaj: 1 2 3.

Wzmocnienie gruntu palami wierconymi w formie kolumn bet. stanowi rozwiązanie zamienne dla uprzednio projektowanej wymiany gruntu pod płytą fundamentową. W miejscu wykonywania płyty fundamentowej występowały grunty słabonośne, głównie pyły i gliny pylaste w stanie plastycznym o miąższości około 80cm. Zastosowanie posadowienia pośredniego to kolejny przykład zaczerpnięty z tej budowy, że często rozwiązania specjalistyczne mogą się okazać zarówno tańsze (lub równoważne cenowo) aniżeli rozwiązania tradycyjne jakim jest wymiana gruntu, wymagającego znacznego zaangażowania ludzi oraz sprzętu niezbędnego do realizacji zadania.

Zastosowane rozwiązanie.

Pod posadowienie płyty fundamentowej zastosowaliśmy wiercone, zbrojone konstrukcyjnie pale typu CFA. Celem maksymalnej redukcji osiadań oraz zapewnienia równomiernej pracy płyty fundamentowej kolumny rozmieściliśmy w siatce o maksymalnym oczku 2,0 x 2,0 metra. Zaprojektowaliśmy wzmocnienie o średnicy wiercenia 600 mm, co było dostosowane do sprzętu i osprzętu dostępnego na budowie. Wykonaliśmy kolumny o długości około 2,00m poniżej poziomu wiercenia (spodu betonu niekonstrukcyjnego). Ważnym było, by podstawa ulokowana była minimum na 0,50 m w warstwie gruntów nośnych. Stąd też wiercenie odbywało się pod stałym nadzorem Kierownika Robót, który stale kontrolował stan urobku wyciąganego na świdrze. Z uwagi na niejednorodną budowę ośrodka gruntowego część kolumn należało przegłębić, część natomiast wystarczała krótsza. Zbrojenie kolumn pełniło dwojaką funkcję:

  • zabezpieczenia górnego lica kolumn przed rozłupaniem;
  • umożliwienie uciąglenia zbrojenia kolumn ze zbrojeniem płyty fundamentowej, zapewniając ich pełną współpracę;

Przed przystąpieniem do wiercenia wykonaliśmy wykop pod beton niekonstrukcyjny. Dzięki temu firma, której przekazywaliśmy front robót mogła niezwłocznie przystąpić do wykonania chudego betonu oraz prac związanych z wykonaniem płyty fundamentowej.

Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe – kolumny betonowe.

W ramach wzmocnienia gruntu zastosowaliśmy kolumny o następujących parametrach:

  • technologia wykonania – wiercone, typu CFA;
  • długość poniżej spodu płyty fundamentowej – około 2.0m;
  • średnica wiercenia – 600 mm;
  • beton: klasa C25/30;
  • zbrojenie – dwuteowniki ekonomiczne IPE 160, długości około 1,5m (min. 25cm wpuszczone w płytę fundamentową);
  • ilość sztuk: 16 szt.
2017
Rok założenia
135
Wykonanych projektów
43
Zrealizowane budowy