Kolumny betonowe, wykop pod budynek

W ramach zadania inwestycyjnego “Budowa węzła przeróbki osadu dla zwiększenia efektywności wytwarzania biogazu w oczyszczalni ścieków Płaszów” zakończyliśmy prace zgodnie z autorskim projektem dot. wykonania prac związanych z wykonaniem wykopu pod budynek do poziomu spodu chudego betonu oraz wzmocnienia gruntu kolumnami betonowymi pod posadowienie płyty fundamentowej budynku węzła przeróbki osadu.

 

Wykonanie kolumn betonowych

Inwestycja, z uwagi na skomplikowaną budowę ośrodka gruntowego, wymagała opracowania konkretnej technologii realizacji prac. Z uwagi na występowanie w poziomie dna wykopu gruntów słabonośnych (torfy, namuły) istniało duże ryzyko “utopienia się” maszyn budowlanych jeżeli pracowałyby one z poziomu dna wykopu. Dlatego też zdecydowano się na etapowe prowadzenie prac. W tym celu zostały wytyczone osie wszystkich kolumn oraz obrys wykopu, które to następnie zostały przeniesione poza teren prowadzonych prac. Następnie został wykonany wykop otwarty umożliwiający wywiercenie pierwszej grupy kolumn betonowych – 7 sztuk. Wykop realizowany był w godzinach przedpołudniowych (z załadunkiem na samochody samowyładowcze), w godzinach południowych możliwym było wykonanie planowanych kolumn betonowych. Kolumny wiercone były z poziomu naziomu, przy zastosowaniu świdra ślimakowego średnicy 800mm mocowanego do ramienia koparki gąsienicowej. Po wywierceniu otworu została do niego podana mieszanka betonowa (beton C30/37) oraz zamontowane zbrojenie koszowe zabezpieczające górną krawędź kolumny przed rozłupaniem. Zabieg ten został powtórzony przez kolejne 2 dni, aż zostało wykonane planowe 20 szt. kolumn. Dno wykopu zostało wyrównane przy zastosowaniu minikoparki na zawieszeniu gąsienicowym, natomiast skarpy wykopów zostały dodatkowo zabezpieczone folią budowlaną, gdyż prace realizowane były w okresie wzmożonych opadów atmosferycznych i istniała realna obawa, pomimo zastosowania bezpiecznego nachylenia skarp wykopów o ich lokalne osunięcie się.

Opis zastosowanych materiałów:

Kolumny betonowe.

Średnica projektowanych kolumn :                                                     800 mm

Długość kolumn :                                                                                         ok. 6,50

Utwierdzenie podstawy kolumn                                                               pospółki żwirowe

Klasa betonu                                                                                                       C30/37

Klasa ekspozycji:                                                                                                XC1

Ilość kolumn betonowych:                                                                               20 szt.

Stal zbrojeniowa.

Klasa i gatunek stali :                                                                            A-IIIN (B500B)

Granica plastyczności, wartość charakterystyczna                                500 MPa

 

2017
Rok założenia
135
Wykonanych projektów
43
Zrealizowane budowy