larseny, Kraków 

W związku z modernizacją oczyszczalni ścieków na os. Sidzina (Kraków), w ramach współpracy z firmą Instal Kraków S.A. podjęliśmy się wykonania projektu technologicznego opisującego sposób wykonania i umocnienie ścian wykopu (larseny) w ramach realizacji zadania „Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków os. Sidzina”. Zakres prac obejmował:

  • wykonanie projektu wykonawczego wykonania wykopów wraz z ich zabezpieczeniem (ścianki z grodzic w układzie wspornikowym lub kotwione kotwami gruntowymi);
  • wykonanie analizy stateczności wykopów nie wymagających specjalistycznego zabezpieczenia;

larseny kraków

2017
Rok założenia
203
Wykonanych projektów
78
Zrealizowane budowy