Krótkie zabezpieczenie wykopów – wstęp

Krótkie zabezpieczenie wykopów na wskazanym odcinku wykonaliśmy na terenie Oczyszczalni Ścieków w Rybniku. Realizacja na zasadzie pewnej odskoczni, nie mniej, bardzo lubimy tego typu tematy. Są one korzystne dla nas, gdyż dysponujemy własnymi środkami transportowymi, więc nie jest problemem wykonać niezbędne przerzuty. Jest to także pewna chwila oddechu, drobna odskocznia od dużych, czasochłonnych budów. Zaprojektowaliśmy zatem rozwiązanie i przystąpiliśmy do pracy. Zabezpieczenie wykopów było wykonane w celu wykonania syfonu DN1200. Konieczność zabezpieczenia wynikała z faktu, że nie dało się wykonać wykopu na rozkop ze względu na trudności terenowe. Od jednej strony występował istniejący fundament, którego GW nie potrafił wyrwać, natomiast od drugiej strony istniejący kanał odprowadzający ścieki z bioreaktora, którego nie dało się przebudować. W związku z tym zdecydowano się na zabezpieczenie wykopu. Odbyliśmy wizję lokalną i zaproponowaliśmy ściankę typu berlińskiego.

Krótkie zabezpieczenie wykopów – rozwiązania

Zaprojektowaliśmy ściankę typu berlińskiego w układzie wspornikowym. Chcąc zoptymalizować rozwiązanie zróżnicowaliśmy zastosowane przekroje profili stalowych. Przyjechaliśmy na budowę, odbyliśmy niezbędne szkolenia, przekazaliśmy wymagalne dokumenty i przystąpiliśmy do pracy. W pierwszym kroku przygotowaliśmy platformę roboczą poprzez reprofilację miejsca prowadzenia prac. Przestrzeni roboczej nie było zbyt dużo, jednakże zmobilizowaliśmy nieco mniejszy sprzęt do wykonania prac. Następnie wytyczyliśmy przebieg ścianki typu berlińskiego w planie. Sam przebieg nie był “ścisły”, najważniejsze było to, by była ona odsunięta od syfonu DN1200, który wychodził z sitopiaskownika. Po przyjeździe pompy do betonu spięliśmy wąż z adapterem i rozpoczęliśmy wiercenie. Mieszankę betonową podawaliśmy bezpośrednio przez świder. Wykonaliśmy wszystkie pale, umyliśmy świder i rozpoczęliśmy osadzanie słupków ścianki w świeżym betonie. Musieliśmy to zrobić sprawnie, gdyż w podłożu zalegały grunty piaszczyste, które “piły” mleczko cementowe z mieszanki betonowej, przyśpieszając jego wiązanie. Na końcu wykonaliśmy opinkę drewnianą.

Rozwiązania materiałowe

Główne słupki ścianki typu berlińskiego wykonaliśmy z profili HEB180, natomiast skrajny przy fundamencie oraz narożny z profilu HEB140. Pomiędzy słupki zamontowaliśmy opinkę drewnianą z drewna niekonstrukcyjnego o przekroju 100×100 mm. Opinkę wykonaliśmy na pełną głębokość wykopu wraz z zapasem. Łącznie zabezpieczenie wyniosło około 7,50 mb w rzucie, a maksymalna wysokość części wspornikowej wynosiła około 2,5m. Po wykonaniu przez GW syfonu DN1200 wypuszczonego z zrealizowanego sitopiaskownika, na prośbę GW upaliliśmy profile stalowe do wskazanej rzędnej. GW wykonał zasypki i przystąpił do dalszych prac na budowie.

2017
Rok założenia
203
Wykonanych projektów
78
Zrealizowane budowy