Mikropale na Hucie Katowice – Dąbrowa Górnicza

Wykonaliśmy mikropale na Hucie Katowice w celu wzmocnienia estakady dojazdowej na pomost garowy. Mikropale wykonaliśmy we współpracy z firmą Mekstal sp. z o. o.. Wyjątkowo, co zdarza nam się niezwykle rzadko, pracowaliśmy w oparciu o projekt wykonany przez zewnętrzną jednostkę projektową. Odbyliśmy wizję lokalną i dobraliśmy sprzęt konieczny do wykonania zadania. Dopisało nam szczęście, gdyż przed rozpoczęciem prac zleciliśmy dodatkowe rozpoznanie geologiczne. Podczas wiercenia geolodzy wykryli szereg kolizji podziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie wykonywanych przez nas mikropali. To “uratowało” nieco czasu Generalnemu Wykonawcy na ich usunięcie.

Ciekawostką jest to, że o ile jesteśmy przyzwyczajeni do kolizji z elementami betonowymi, stalowymi, czy prefabrykatami strunobetonowymi, tak nieczęsto spotyka się… zendrę czy inny materiał w formie wylanego żeliwa. Te kolizje potwierdził także nasz podwykonawca, który wiercił otwory rdzeniowe w istniejących fundamentach. Szczęśliwie, jest on bardzo trudny do wiercenia, ale zarazem dość kruchy, toteż podatny na kucie. Szczęśliwie też jego grubość nie była zbyt duża (około 20-30 cm) zatem nie było większych trudności w ich usunięciu.

Mikropale na Hucie – wykonanie

Dla części mikropali nasz Podwykonawca wykonał otwory rdzeniowe przez istniejące fundamenty, co w pewien sposób ułatwiło nam pracę, gdyż uzyskaliśmy prowadzenie dla żerdzi. W miejscu, gdzie występowała zendra oraz przy jednym z fundamentów był grunt rodzimy, więc wierciliśmy “klasycznie”. Wykonaliśmy mikropale iniekcyjne w systemie samowiercącym. Mikropale wierciliśmy korzystając z kotwiarki. Dobraliśmy mniejszą maszynę do tego zadania ze względu na ograniczoną ilość dostępnej przestrzeni. Nieco trudności sprawiło nam ustawienie stanowiska roboczego, by nie zakłócać jakiejkolwiek komunikacji zarówno w miejscu prowadzenia prac, jak i dla zakładu. Rozważaliśmy przed wizją lokalną zamianę mikropali na pale wiercone, które są szybsze w wykonaniu, jednakże ilość dostępnej przestrzeni była niewystarczająca. Mikropale rozlokowane były w układzie dwóch sztuk na każdy z dodatkowych fundamentów. Na naszych mikropalach Wykonawca wykona belki żelbetowe, a na nich konstrukcja odciążająca dla istniejących słupów. Całość prac wykonaliśmy sprawnie i bez komplikacji.

2017
Rok założenia
203
Wykonanych projektów
78
Zrealizowane budowy