Mikropale pod wieżę – Mogielnica

Mikropale pod wieżę to kolejny temat projektowo-wykonawczy który zrealizowaliśmy. Otrzymaliśmy zapytanie ofertowe na stosunkowo nietypowe zadanie. Wykonawca zapytał nas, czy podejmiemy się zaprojektowania oraz wykonania mikropali na samym szczycie góry. Mikropale miałyby podpierać fundamenty wieży widokowej. Jako, że uwielbiamy tematy nietypowe i trudne, toteż od razu przystąpiliśmy do rozmów i pozyskaliśmy temat. Otrzymaliśmy podstawowe dane do projektowania, a następnie niezwłocznie przystąpiliśmy do pracy. Głównym zagadnieniem były mikropale podpierające fundamenty wieży widokowej. Nie ingerowaliśmy w geometrię fundamentów oraz sposób kotwienia słupów wieży, jednakże fundamenty również zrealizowaliśmy. Otrzymaliśmy także model obliczeniowy konstrukcji na którym bazowaliśmy, a także geologię.

Mikropale pod wieżę – rozwiązania technologiczne

Głównym problemem z jakim się mierzyliśmy były względy logistyczne. Wiedzieliśmy od samego początku, że jakikolwiek sprzęt ciężki nie wjedzie na miejsce prowadzenia prac. W związku z czym uznaliśmy, że najlepsza będzie bardzo mała wiertnica, kotwiona do istniejącej płyty żelbetowej. Dysponujemy wiertnicą, którą można rozebrać na kilka części, a następnie wnieść ręcznie. Bardzo rzadko ją używamy ze względu na to, że o wiele szybciej wierci się mikropale innym sprzętem którym dysponujemy. Jednakże, w tym wypadku nie mieliśmy wyjścia. Cały materiał oraz sprzęt dowoziliśmy quadem wyposażonym w pakę (roboczo nazywany przez nas quado-pickup). Ze względu na ograniczenia tonażowe oraz objętościowe musieliśmy każdorazowo przemyśleć, czy dany element jest nam potrzebny czy nie. Stosowaliśmy bardzo gęsty zaczyn cementowy o wysokim stosunku c/w. Dzięki temu zredukowaliśmy także ilość wody, gdyż z jej dostępnością również był niemały problem. Droga na miejsce prac prowadziła przez szlak spacerowy, zatem mimo zgody na przejazdy chcieliśmy maksymalnie zredukować ich ilość.

Rozwiązania techniczne

Zaprojektowaliśmy mikropale iniekcyjne w systemie samowiercącym pod posadowienie wieży widokowej. Mikropale wierciliśmy koronką średnicy 100mm, z młotkiem dolnym i przedmuchem. Jako zrobienie zastosowaliśmy żerdzie systemowe R38. Buławę uformowaliśmy z zaczynu cementowego na cemencie klasy CEM 42,5 R. Mikropale kotwiliśmy w warstwę skalną na głębokość min. 2,0m, zatem ich długość była wynikowa. Po posadowieniu pośrednim wykonaliśmy oczepy żelbetowe zgodnie z projektem pierwotnym. Osadziliśmy wraz ze zbrojeniem marki stalowe pod osadzenie konstrukcji wieży.

Dla nas nie ma tematów niemożliwych, są tylko te normalne i te nieco trudniejsze! Zachęcamy do kontaktu.

2017
Rok założenia
203
Wykonanych projektów
78
Zrealizowane budowy