Odcinkowe zabezpieczenie wykopów – informacje ogólne

Współuczestniczyliśmy wespół z firmą Alfa Cieszyn Sp. z o. o. w opracowaniu i wykonaniu zabezpieczenia wykopów w formie ścianki typu berlińskiego. Realizowaliśmy rzeczone zabezpieczenie odcinkowe wykopów na potrzeby budowy części podziemnej budynku handlowo-usługowego. Była to jedna z nielicznych budów, na której mogliśmy sprawować nadzór autorski poprzez podejście pieszo z naszego biura projektowego, jak i bazy sprzętowej. Zaprojektowaliśmy to zabezpieczenie wykopów w formie ścianki typu berlińskiego w układzie wspornikowym. Uzgodniliśmy, że zabezpieczenie będzie wykonane z trzech stron, a także, że będzie użyte jako szalunek tracony do wykonania fundamentów. Wykonaliśmy, w ramach tego zlecenia, słupki ścianki berlińskiej wraz z opinką drewnianą montowaną równolegle do wykopu realizowanego przez Zamawiającego.

Rozwiązania techniczne

Zaprojektowaliśmy ściankę typu berlińskiego w układzie wspornikowym. Obliczyliśmy, że wystarczające będą słupki o profilu IPE 160, a także wydaliśmy zmienną długość słupków (4,0 oraz 6,0 m), którą to dopasowaliśmy do długości handlowej profili stalowych. Zaprojektowaliśmy zakotwienie w kolumnach betonowych o średnicy wiercenia 400 mm, natomiast długość kolumn dopasowaliśmy w taki sposób, że nie było konieczności podkuwania betonu podczas zakładania opinki. Wydaliśmy przekrój opinki drewnianej w formie krawędziaków 100*100 mm z drewna iglastego. Zastrzegliśmy, że głębokość maksymalna wykopu może wynosić max. 3,10 m. Zaprojektowaliśmy i wykonaliśmy zabezpieczenie wykopów o długości łącznej niespełna 30 m.

Odcinkowe zabezpieczenie wykopów – wykonanie

Prace realizowaliśmy przy użyciu koparki gąsienicowej wyposażonej w osprzęt dodatkowy do wiercenia otworów. Niestety, otwory były niestateczne, w związku z czym konieczne było ich wiercenie wraz z równoczesnym podawaniem mieszanki betonowej. Mieszankę betonową podawaliśmy poprzez adapter mocowany do wiertła, co możecie Państwo zobaczyć na poniższej relacji zdjęciowej. Sama mieszanka betonowa była podawana przez pompę do betonu, która to znowu była “przewieszona” nad liniami energetycznymi. Zapewniliśmy także koparkę kołową do pomocy, która to na bieżąco odgarniała nadmiar urobku wokół otworów. W ten sposób zarówno maksymalnie usprawniliśmy prace, jak i pozostawiliśmy po sobie czysty front do dalszego prowadzenia prac.

2017
Rok założenia
135
Wykonanych projektów
43
Zrealizowane budowy