Pale CFA pod budynki – Katowice

Otrzymaliśmy zlecenie na pale CFA pod budynki realizowane w ramach przebudowy i rozbudowy bazy MPGK w Katowicach. Prace zrealizowaliśmy we współpracy z MILIMEX S.A. w charakterze podwykonawcy w zakresie robót geotechnicznych. Przeanalizowaliśmy projekt pierwotny i podjęliśmy decyzję o zoptymalizowaniu rozwiązania. Jest to dość często spotykana praktyka z naszej strony, gdyż nie widzimy sensu w realizacji robót budowlanych ponad te, które są niezbędne. Ponadto, dostosowujemy  w większości przypadków rozwiązanie do własnych możliwości technologicznych oraz sprzętowych, zatem optymalizację przeprowadziliśmy “przy okazji”. Przeanalizowaliśmy udostępnione materiały i na ich podstawie opracowaliśmy autorski Projekt Technologiczny Posadowienia pośredniego. Prace dotyczyły posadowienia fundamentów budynku administracyjnego oraz garażowego. Naturalnie, odbyliśmy wizję lokalną przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac. To była jedna z nielicznych robót, gdzie przestrzeń zarówno placu budowy, jak i zaplecza była wystarczająca do prowadzenia prac. Jedynym utrudnieniem była lokalizacja – ścisłe centrum Katowic, co w sposób nieznaczny utrudniało ciągłość dostaw mieszanki betonowej.

Pale CFA pod budynki garażowe oraz administracyjny

Zaprojektowaliśmy pale fundamentowe wiercone pod posadowienie budynku garażowego oraz administracyjnego. Pale zakotwiliśmy w gruntach nośnych (piaskach) co też monitorowaliśmy stale na budowie podczas wiercenia. Jako zbrojenie zastosowaliśmy odcinkowe kosze zbrojeniowe. Zastosowaliśmy rzeczone kosze ze względu na uniknięcie ryzyka rozłupania głowicy pala pod wpływem obciążenia. Ponadto, włożone przez nas kosze zabezpieczają wykonane pale na ryzyko wystąpienia nieznacznych momentów zginających wynikających z ryzyka wystąpienia ewentualnych mimośrodów. Podczas wiercenia napotkaliśmy kilka kolizji podziemnych z elementami betonowymi, jednakże mieliśmy koparkę pomocniczą na budowie, zatem niezwłocznie je usunęliśmy i kontynuowaliśmy prace. Napotkaliśmy także kolizję z ławą fundamentową pod zdemontowaną siecią ciepłowniczą, jednakże porozumieliśmy się z GW i w ramach dobrej współpracy również tą kolizję usunęliśmy. Kierujemy się zasadą, że jeżeli możemy nieznacznie pomóc Zamawiającemu przyśpieszając tym samym proces realizacyjny to zawsze pomagamy. Jeżeli chcą mieć Państwo pewność, że zlecenie zostanie wykonane zarówno poprawnie, jak i sprawnie to koniecznie wyślijcie zapytanie ofertowe!

2017
Rok założenia
203
Wykonanych projektów
78
Zrealizowane budowy