Pale i zabezpieczenie wykopu pod dom

Otrzymaliśmy zlecenie na pale i zabezpieczenie wykopu pod dom. Projekt opracowywaliśmy stosunkowo dawno (w okolicach lutego 2022), jednakże ze względu na czas niezbędny do uzyskania Pozwolenia na Budowę na realizację musieliśmy nieco poczekać. Odbyliśmy wizję lokalną, spisaliśmy zlecenie (w tym na konstrukcję całego budynku) i przystąpiliśmy do pracy. Największą trudnością w przypadku tej budowy jest sama logistyka. Dojazd na działkę Inwestora jest bardzo ciasny, stromy i trudny. W związku z tym dobraliśmy sprzęt możliwie najbardziej mobilny, dostosowany do warunków terenowych. Część materiałów musieliśmy “przerzucać” koparkami, gdyż samochody ciężarowe mogły podjechać jedynie do pewnego miejsca. Nie mniej, bardzo lubimy trudne tematy, gdzie “coś się dzieje” i trzeba pogłówkować przy realizacji, zatem tą budowę zaliczamy na poczet “ciekawszych i udanych”.

Pale i zabezpieczenie wykopu pod dom – rozwiązania – wykopy

Mając na uwadze korzystne warunki gruntowe (występowanie warstwy skalnej) zaprojektowaliśmy zabezpieczenie wykopu poprzez wykonanie ścianki typu berlińskiego. Ściankę zaprojektowaliśmy w układzie wspornikowym. Podstawę ścianki (słupki) wykonaliśmy z profili szerokostopowych HEB 140. Profile osadziliśmy w otworach średnicy 400mm wypełnionych mieszanką betonową. Przestrzeń między profilami wypełniliśmy opinką drewnianą 100*100 mm. Opinkę zakładaliśmy ręcznie. Ponadto, wykop pod osadzenie opinki realizowaliśmy sami, co nieczęsto się zdarza (na ogół wykop mamy poza zakresem). Obudowa wykopu jest odsunięta od obrysu fundamentów, zatem w późniejszym etapie nasi pracownicy swobodnie wykonują część podziemną.

Posadowienie pośrednie fundamentów

Zaprojektowaliśmy, a następnie wykonaliśmy posadowienie pośrednie fundamentów. Pale fundamentowe były realizowane w głównej mierze w celu zapewnienia stateczności obiektu, ponieważ istniało ryzyko powstania ruchów masowych na działce. Pale fundamentowe wykonaliśmy jako wiercone w technologii CFA. Każdego pala zakotwiliśmy w warstwie skalnej na głębokość minimum 1,0m. Pale zazbroiliśmy profilami stalowymi – HEB 140. Profile wykonane w klasie stali S235. Pale wykonaliśmy etapowo. Wpierw wykonaliśmy pale w części wyższej, następnie obudowę wykopu, a dopiero po wykonaniu wykopu mogliśmy wykonać pale pod część podpiwniczoną. Roboty specjalistyczne wykonaliśmy schludnie i sprawnie, powodując uśmiech i zadowolenie Inwestora. Aktualnie kompleksowo wykonujemy konstrukcję wraz z instalacjami całego budynku.

2017
Rok założenia
203
Wykonanych projektów
78
Zrealizowane budowy