Pale wiercone pod przekładkę rurociągu.

W ramach prac realizowanych na terenie KWK Bolesław Śmiały zlecono nam wykonanie fundamentów wraz z posadowieniem pośrednim (pale wiercone) pod przekładkę rurociągu. Z uwagi na strategiczne znaczenie przedmiotowego rurociągu (instalacja awaryjna, w razie uszkodzenia bądź awarii “instalacji głównej” rzeczony rurociąg był przeznaczony do podtrzymania pracy kopalni) zdecydowano się na posadowienie pośrednie fundamentów wraz z zastosowaniem zbrojenia pali odpornego na uderzenie pojazdów.

Zastosowane rozwiązanie – informacje ogólne.

Zaprojektowano posadowienie słupów podtrzymujących rurociągi w formie pojedynczych pali zwieńczonych sześciennymi blokami oczepowymi. Pale fundamentowe w technologii wierconej (typu CFA), średnicy 600 mm, długości 6,0m. Jako zbrojenie zastosowaliśmy dwuteowniki szerokostopowe HEB300 (w miejscach najbardziej narażonych na uderzenie pojazdu) oraz HEB200 dla pozostałych pali. Całość zwieńczona oczepami żelbetowych o wymiarach przekroju poprzecznego 600×600 mm, zbrojonych wkładkami żebrowanymi klasy A-IIIN (B500B). Dla oczepów zastosowaliśmy beton o podwyższonej wodoszczelności (W8). Łącznie w ten sposób wykonaliśmy 8 oczepów palowych.

Kotwienie słupów w fundamentach

Górne lico zatarliśmy na gładko celem osadzenia blach podstawy pod słupy stalowe. Blacha podstawy o wymiarach 500*500 mm, gr. 20mm z uprzednio przygotowanymi otworami. Dzięki temu, po wykonaniu oczepów można było ustawić geodezyjnie blachy podstawy i przez przygotowane otwory przewiercić się na głębokość około 200mm celem wykonania kotwienia. Pierwotnie planowano wykonanie blach podstawy w formie marek spawanych do zbrojenia pali. Jednakże udało się nam ustalić, iż zastosowanie kotew wklejanych jest rozwiązaniem równoważnym, bądź lepszym. Ponadto, rozwiązanie które zastosowalismy jest znacznie mniej czasochłonnym i maksymalnie minimalizującym ryzyko błędów wykonawczych. Poprzez zastosowaną technologię przedmiotowy rurociąg jest nie tylko zabezpieczony przed ryzykiem uderzenia pojazdu, ale także jego osiadania są maksymalnie ograniczone, co też minimalizuje ryzyko rozszczelnienia przewodów.

Pale wiercone wraz z oczepami – charakterystyka.

Dla pali fundamentowych:

  • średnica wiercenia: 600 mm;
  • długość pali poniżej spodu oczepów: 6,00 m;
  • zbrojenie pali: HEB200 / HEB300, stal S355, długość 6,0m;
  • beton: C25/30;
  • ilość łączna: 8 szt.

Dla oczepów żelbetowych:

  • Wymiary w rzucie: 600×600 mm;
  • beton: C25/30;
  • wodoszczelność: W8;
  • skład mieszanki: beton towarowy;
  • Zbrojenie: stal A-IIIN, gatunek B500B
2017
Rok założenia
203
Wykonanych projektów
78
Zrealizowane budowy