Ścianka berlińska jako deskowanie tracone – opis ogólny

Kolejna nasza realizacja to ścianka berlińska jako deskowanie tracone. Zaprojektowaliśmy, a następnie wykonaliśmy odcinkową obudowę wykopu na Inwestycji zlokalizowanej w Bielsku-Białej. Uzgodniliśmy z Zamawiającym, że zabezpieczenie wykopu wykonamy od strony południowej, gdzie pod drogą przebiega sieć gazowa, a także odcinkowo od strony zachodniej. Zebraliśmy niezbędne dane do projektowania i przystąpiliśmy do pracy. Obliczyliśmy, że koniecznym będzie zastosowanie ścianki w układzie podpartym. Odbyliśmy wizję lokalną na której stwierdziliśmy, że Inwestycja będzie wykonana na terenie zamiejskim. W związku z tym uzgodniliśmy, że słupki ścianki pogrążymy wibracyjnie. Następnie wykonamy konstrukcje oporowe, przyspawamy kleszcze, aż w końcu wykonamy rozpory. Po wykonaniu rozparć będzie można wykonać wykop docelowy.

Ścianka berlińska jako deskowanie tracone – rozwiązania

Pogrążyliśmy słupki ścianki typu berlińskiego w sposób wibracyjny, stosując wibromłot przypięty do ramienia koparki. W pierwszym kroku rozmierzyliśmy lokaty wszystkich słupków oraz rozciągnęliśmy sznurki. Bardzo ważna była dokładność wykonania ścianki, gdyż w przypadku ewentualnych załamań nie byłoby możliwe wykonanie konstrukcji budynku. Pogrążyliśmy wszystkie słupki z poziomu obniżonego terenu, a następnie wykonaliśmy wykop wstępny pod osadzenie kleszczy. Podczas wykonywania wykopu równolegle zakładaliśmy kantówki drewniane, które to na bieżąco docinaliśmy z dopasowaniem do rozstawu słupków. Następnie przyspawaliśmy kleszcze wykonane z dwuteowników szerokostopowych HEB200 do słupków ścianki, a także wykonaliśmy konstrukcje oporowe w dnie wykopu. Rozpory rozpieraliśmy o grodzice stalowe wwibrowane w dnie wykopu. Kolejno wykonaliśmy rozparcia o grodzice oraz kleszcze, na które zastosowaliśmy profile ekonomiczne IPE oraz profile zamknięte. Po wykonaniu rozparć Wykonawca wykonał wykop docelowy, a nasi pracownicy równolegle założyli opinkę drewnianą.

Zalety rozwiązania

Ustaliliśmy, że dla tej Inwestycji takie rozwiązanie będzie optymalne, gdyż:

  • słupki ścianki pogrążane wibracyjnie wykonuje się szybciej, nie ma także powiązania przerobu z dostawami mieszanki betonowej;
  • konieczne będzie wykonanie deskowania traconego, ponieważ ilość przestrzeni mierząc od granicy działki do krawędzi ściany kondygnacji podziemnej uniemożliwiała wykonanie przestrzeni roboczej;
  • zdecydowaliśmy się na rozparcie do wewnątrz wykopu ze względu na brak uzgodnień w zakresie wyjścia za obrys działki oraz niwelację ryzyka uszkodzenia sieci uzbrojenia podziemnego;
  • długość zabezpieczenia była ściśle uzgodniona z Zamawiającym, co bezpośrednio przełożyło się na koszt jego wykonania;
2017
Rok założenia
203
Wykonanych projektów
78
Zrealizowane budowy