Mur oporowy – opis ogólny

Nawiązaliśmy współpracę z firmą Grang Sp. z o. o. w zakresie wykonania muru oporowego. Pierwotnie zaprojektowany mur oporowy w formie ścianek kątowych typu “L”, które wymagają znacznych rozkopów zamieniliśmy na nasze autorskie rozwiązanie. Według dokumentacji pierwotnej ścianki kątowe wymagały wzmocnienia na wypadek przesuwu w formie mikropali iniekcyjnych. Zaproponowaliśmy rozwiązanie, które pozwoliło zaoszczędzić czas, pieniądze, a przede wszystkim – było bezpieczniejsze niż rozwiązanie pierwotne. Pierwotnie należałoby wykonać znaczne rozkopy celem wykonania ścian oporowych, na co niestety nie było miejsca na terenie budowy. Należałoby wpierw zabezpieczyć istniejące drogi oraz budynki garażowe celem późniejszego wykonania ścian kątowych, co wydaje się być nieracjonalne. W związku z tym nasze autorskie rozwiązanie zostało pomyślnie zaaprobowane przez Inwestora oraz Zamawiającego.

Trudności wykonawcze

Główną trudnością jakiej musieliśmy sprostać było znaczne przybliżenie muru oporowego do drogi powiatowej oraz istniejących zabudowań. Z tego też powodu wykonanie ścianek kątowych było niemalże niemożliwe bez stosowania specjalnych zabiegów – należałoby wykonać zabezpieczenia wykopów pod ich osadzenie. Do tego zachodziła potrzeba zróżnicowania górnej krawędzi muru oporowego, co przy ściankach kątowych jest zabiegiem znacznie wydłużającym czas realizacji zamówienia. W związku z tym wspólnie uznaliśmy, że proponowane przez nas rozwiązanie jest optymalne pod wszystkimi względami. Uzyskaliśmy niezbędne uzgodnienia i dokumenty i mogliśmy przystąpić do pracy.

Mur oporowy – przyjęte rozwiązania

Zaprojektowaliśmy ściankę typu berlińskiego w układzie wspornikowym. Taki układ wynikał z obliczeń statyczno-wytrzymałościowych, które zawarliśmy w ramach naszego autorskiego Projektu Technologicznego. Zaprojektowaliśmy ściankę z zastosowaniem dwuteowników szerokostopowych HEB 200 zakotwionych w palach wierconych średnicy 600 mm. Przyjęliśmy rozstaw profili co około 3,05 metrów – rozstaw wynika bezpośrednio z wymiarów prefabrykowanych płyt żelbetowych. Rozmiar profili również wynika z zastosowanej opinki – zakładaliśmy płyty o grubości 15 cm. By górne lico płyty znalazło się na żądanej rzędnej przyspawaliśmy kawałki blach stalowych do profili, na których to oparły się płyty. Malowanie profili stalowych odbędzie się w późniejszym okresie po wykonaniu prac zasadniczych nad konstrukcją obiektu.

2017
Rok założenia
203
Wykonanych projektów
78
Zrealizowane budowy