Ścianka szczelna z ściągami

Wykonana ścianka szczelna z ściągami na potrzeby wzmocnienia oraz remontu nasypu kolejowego. Wykonaliśmy prace we współpracy z firmą Budimex S.A. Opracowaliśmy swój autorski Projekt Technologiczny wykonania zabezpieczeń oraz uzgodniliśmy możliwy termin rozpoczęcia prac. Uzgodniliśmy także terminy zamknięcia ruchu kolejowego na odcinkach wzdłuż których wykonywaliśmy zabezpieczenie. Mieliśmy świadomość, że te terminy musimy traktować jako nieprzekraczalne. W praktyce – nie tylko ich nie przekroczyliśmy, ale też przyśpieszyliśmy wykonanie ścianek szczelnych. Zmobilizowaliśmy sprzęt na budowę i przystąpiliśmy do prac. Przeznaczyliśmy pierwszy dzień na prace przygotowawcze, uzbrajanie zestawów, a także na wypalanie otworów w grodzicach. Kolejnego dnia rozpoczęliśmy pogrążanie grodzic przy wyłączonym ruchu kolejowym na jednym torze. Podzieliliśmy odcinek zabezpieczenia na dwie części w stosunku 1/3 do 2/3 i rozpoczęliśmy prace. Zdecydowaliśmy, iż najrozsądniejszym rozwiązaniem będzie nierównomierny podział odcinka, mając na uwadze moc zestawów roboczych. Przewidywaliśmy, iż pogrążenie jednej strony obudowy potrwa najmniej dwie doby, jednakże zakończyliśmy prace już po 13 godzinach od rozpoczęcia prac! Uzgodniliśmy zatem możliwość przyspieszenia prac na przeciwległym torze i w ramach tychże również wykonaliśmy prace w ciągu jednej zmiany roboczej. Przyspieszyliśmy czas wykonania, a dzięki temu umożliwiliśmy wcześniejsze dopuszczenie do ruchu kolejowego, ograniczając tym samym uciążliwości dla Zarządców oraz użytkowników kolei.

Ścianka szczelna z ściągami – wykonanie ściągów

Kolejnego tygodnia roboczego przystąpiliśmy do realizacji kotwień oraz kleszczy. Przygotowaliśmy na naszej bazie sprzętowej kleszcze, które to wykonaliśmy z ceowników UPN 220 w układzie podwójnym. A zatem spięliśmy ceowniki za pomocą przewiązek stalowych, dzięki temu otrzymaliśmy swoisty prefabrykat stalowy przeznaczony do bezpośredniego montażu. Dostosowaliśmy długość kleszczy do możliwości transportowych oraz rozmiarów placu budowy. Zmobilizowaliśmy środki transportowe oraz podwykonawcę, który to wykonywał przewierty sterowane. Wypaliliśmy “okienka” w ściankach szczelnych, przez które podwykonawca wykonał przewierty. Miejsce przewiertu zabezpieczyliśmy rurą z tworzywa sztucznego. Przez rurę przeciągnęliśmy ściągi stalowe, a następnie przyspawaliśmy kleszcze stalowe do lica ścianek szczelnych. Całość należycie sprężyliśmy, dzięki temu uzyskaliśmy solidne zabezpieczenie torowiska przed rozsuwaniem na boki oraz penetracją wód gruntowych. Zdemobilizowaliśmy sprzęt i zasoby ludzkie, a Generalny Wykonawca wykonał resztę prac związanych z odtworzeniem rowu.

2017
Rok założenia
203
Wykonanych projektów
78
Zrealizowane budowy