Szczelna palisada wiercona – SFR Bielsko-Biała

Szczelna palisada wiercona to kolejny element PBIM na budowie realizowanej na potrzeby rozbudowy i przebudowy Studia Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej. Ze względu na bardzo trudne warunki gruntowe zaprojektowaliśmy palisadę wierconą wraz z jej kotwieniem mikropalami kotwiącymi. Dobraliśmy rozwiązanie dostosowane do warunków gruntowo-wodnych, terenowych oraz stawianym mu wymaganiom. Jako, że budowa jest prowadzona w ścisłej zabudowie śródmiejskiej oraz ze względu na występowanie gruntów o właściwościach tiksotropowych, zastosowanie rozwiązania generującego wibracje byłoby szalenie niebezpieczne i niewskazane. Lokalizacja Inwestycji również w pewien sposób determinowała rozwiązanie, gdyż gęsta zabudowa nie umożliwia dojazdu dla transportu ponadgabarytowego. Nie mniej, bardzo lubimy trudniejsze tematy, zatem ochoczo przystąpiliśmy do pracy. Przeanalizowaliśmy otrzymane materiały, a w ich oparciu wykonaliśmy autorski Projekt Technologiczny. Zachęcamy do zaznajomienia się z szczegółami projektowymi w oddzielnym wpisie na naszej stronie internetowej.

Szczelna palisada – rozwiązania techniczne

Obliczyliśmy, że optymalne pod względem terminowym oraz ekonomicznym będzie wykonanie palisady na palach średnicy 600mm. Z zastosowaniem większej średnicy wiercenia wiązała się jeszcze jedna korzyść – mniej miejsc potencjalnych przecieków, co w tak trudnych warunkach terenowych również było niezwykle istotne. Większa średnica daje także korzyści pod względem zbrojenia pali tworzących palisadę, gdyż otrzymuje się mniejszą ilość wymagalnego zbrojenia. Ponadto, do pala o większej średnicy o wiele łatwiej jest wsunąć profile stalowe. Pale wiercone zazbroiliśmy profilami stalowymi IPE 160 oraz HEB 140 zgodnie z przeprowadzonymi przez nas obliczeniami. Ze względu na znaczną głębokość wykopu musieliśmy wydać także dodatkowe kotwienie. Je wykonaliśmy przy użyciu mikropali kotwiących spiętych kleszczami stalowymi. Żeby wywiercić mikropale musieliśmy wykuć stosowne gniazda w palisadzie. Kleszcze stalowe osadziliśmy na już wykonanych mikropalach. Po wykonaniu obudowy oraz związaniu zaczynu cementowego tworzącego mikropale pomogliśmy także GW w zakresie wykonania wykopów.

Korzyści rozwiązania

Zastosowaliśmy rozwiązanie, które było korzystne zarówno dla nas pod względem wykonawczym, jak i GW pod względem czasu wykonania. Wykonaliśmy obudowę szczelną, dzięki czemu na etapie fundamentów oraz ścian fundamentowych (już po wykonaniu betonów podkładowych) GW nie miał najmniejszego problemu z wodą w wykopie. Odsunęliśmy się od obrysu budynku z zabezpieczeniem, dzięki czemu Generalny Wykonawca pozyskał przestrzeń techniczną niezbędną do bezpiecznego i sprawnego prowadzenia prac. Ponadto, zastosowaliśmy rozwiązanie niewibracyjne, co w ścisłej zabudowie, w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej części Studia Filmów Rysunkowych było niezbędne. Wysyłając do nas zapytanie nie potrzebują Państwo projektu zabezpieczeń wykopów – prawdopodobnie i tak zaproponujemy coś lepszego. Zachęcamy do współpracy.

2017
Rok założenia
203
Wykonanych projektów
78
Zrealizowane budowy