Wzmocnienie gruntu Bielsko-Biała – wstęp

Wzmocnienie gruntu Bielsko-Biała było Inwestycją polegającą na lokalnym wzmocnieniu gruntu we wskazanych obszarach. Prace zrealizowaliśmy we współpracy z firmą SARBUD s.c., która to w ramach tejże budowy sprawowała funkcję Generalnego Wykonawcy. Sama realizacja dotyczyła przebudowy elewacji frontowej salonu samochodowego Mercedes, zlokalizowanego w Bielsku-Białej przy ul. Karpackiej. Jako, że jesteśmy firmą, która posiada bazę sprzętową w bezpośrednim sąsiedztwie realizowanej przebudowy, toteż nie w sposób było nie nawiązać współpracy. Preferujemy, gdy prace wykonujemy możliwie jak najbliżej naszej bazy, gdyż jest to ogromne ułatwienie ze względów logistycznych. Znamy także bardzo dobrze rynek lokalny, a zatem pod względem zamówień materiałów również jest to czynnik niezwykle korzystny. Sporządziliśmy stosowne obliczenia w zakresie wzmocnienia podłoża, wydaliśmy nasz autorski Projekt Technologiczny i przystąpiliśmy do realizacji zadania. Już na wstępie wiadomym było, iż największą trudnością będzie praca w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej zabudowy. Jednakże, jesteśmy przyzwyczajeni do trudnych warunków realizacyjnych, zatem wiedzieliśmy, że sprostamy stawianym nam oczekiwaniom.

Wzmocnienie gruntu Bielsko-Biała – opis ogólny

Otrzymaliśmy wytyczną, iż konieczne będzie wdrożenie wzmocnienia gruntu w czterech obszarach, numerowanych kolejno. Każdy z obszarów znajdował się w przeciwległej części budynku i każdy z tych obszarów dotyczył innej części obiektu objętego przebudową. Przeanalizowaliśmy przekazane dane, w tym badania geotechniczne gruntu, a następnie wykonaliśmy nasz autorski projekt wzmocnienia podłoża gruntowego pod fundamentami. Przekazaliśmy projekt Generalnemu Wykonawcy oraz Projektantowi, a następnie przystąpiliśmy do pracy. Kolejność realizacji kolumn dostosowaliśmy do możliwości poruszania się po budowie zestawem roboczym oraz do innych, towarzyszących robót budowlanych. Zwieźliśmy wszelki niezbędny sprzęt na budowę, po czym rozpoczęliśmy wiercenie. Pierwsze odwierty pokazały, iż otwór jest stateczny, jednakże zwierciadło wód gruntowych jest zlokalizowane płytko i następuje duży napór wody do otworu, co groziło bezpośrednio utratą jego stateczności. W związku z tym podjęliśmy decyzję, że otwory będą betonowane bezpośrednio po ich wywierceniu.

Rozwiązania techniczne i ilościowe

Zrealizowaliśmy kolumny betonowe wiercone o średnicy wiercenia 400 mm. Jako zbrojenie zastosowaliśmy odcinkowe kosze zbrojeniowe, które to, ze względu na bliskość budowy, sprefabrykowaliśmy na pobliskiej bazie sprzętowej. Kosze zbrojeniowe umieszczaliśmy w kolumnach bezpośrednio po ich zabetonowaniu. Wykonaliśmy łącznie:

– 10 szt. kolumn w obszarze 1;

– 2 szt. kolumn w obszarze 2;

– 3 szt. kolumn w obszarze 3;

– 4 szt. kolumn w obszarze 4;

2017
Rok założenia
203
Wykonanych projektów
78
Zrealizowane budowy