Zabezpieczenie budynku mieszkalnego

Nawiązując do wpisu dotyczącego projektu otrzymaliśmy równolegle zlecenie na wykonanie zabezpieczenie budynku istniejącego. Jesteśmy w tej komfortowej sytuacji, że świadczymy zarówno usługi projektowe, jak i wykonawcze. Projektowanie zatem rozpoczęliśmy od wizji lokalnej na budowie. Na budowie zastaliśmy znaczny stopień zaawansowania prac. Inwestor poinformował nas także o ograniczeniach w zakresie możliwej średnicy wiercenia (z uwagi na duże zbliżenie części basenowej do budynku). Jednakże, już na etapie rozmów przedstawiliśmy proponowane przez nas rozwiązanie, które to tylko musieliśmy potwierdzić obliczeniowo i “przelać na papier”.

Zabezpieczenie budynku – opis rozwiązania.

Przystąpiliśmy do realizacji zaprojektowanego przez nas rozwiązania. Zmobilizowaliśmy sprzęt, dostarczyliśmy materiał i przystąpiliśmy do prac. Prace rozpoczęliśmy od skucia odsadzki wykonanej płyty fundamentowej. Następnie rozpoczęliśmy wiercenie. Według pierwszych wyliczeń (do których zostały przekazane wytyczne określające poziom posadowienia basenu) należałoby wykonać palisadę z mikropali wierconych. Rozpoczęliśmy wiercenie od ścian bocznych, kierując się ku środkowi geometrycznemu ściany. Wierciliśmy mikropale iniekcyjne o średnicy 300 mm w rozstawie co 300 mm. Zapobiegaliśmy przelewaniu się zaczynu pomiędzy kolejnymi mikropalami poprzez wiercenie co drugą sztukę. Zbroiliśmy rzeczone mikropale dwojako – z zastosowaniem rur stalowych oraz z zastosowaniem żerdzi systemowych. Dostarczyliśmy koronki wiertnicze przystosowane do wiercenia w skale oraz kamieniu. Wykonaliśmy łącznie 23 szt. mikropali iniekcyjnych w systemie samowiercącym. Niestety, byliśmy zmuszeni wstrzymać prace z powodu zmiany założeń wyjściowych w zakresie głębokości realizowanego wykopu. Co prawda opracowaliśmy stosowny projekt (o którym możecie przeczytać tutaj), jednakże Inwestycja została okresowo wstrzymana.

Problemy wykonawcze.

Głównym problemem wykonawczym jakiemu musieliśmy sprostać była bardzo ograniczona przestrzeń w zakresie dojazdu do miejsca prowadzenia prac. Równolegle, firma wykonawcza prowadziła prace instalacyjne w wykopach od strony frontowej. W związku z tym dojazd dużego sprzętu, czy betonowozów wraz z pompą byłby niemożliwy. Dostarczyliśmy zatem na budowę koparkę wyposażoną w widły. Dzięki temu, gdy odebraliśmy dostawy materiału (przerzucone HDS przez ogrodzenie) to mogliśmy je swobodnie przewieść do miejsca wbudowania. Kolejnym z problemów jakiemu sprostaliśmy było bardzo duże nachylenie terenu na placu budowy. Jednakże, nasi pracownicy są bardzo doświadczeni, zatem i z tym sobie poradziliśmy. Były to główne problemy wykonawcze – pozostałe zawsze rozwiązujemy na etapie opracowania dokumentacji projektowej.

2017
Rok założenia
135
Wykonanych projektów
43
Zrealizowane budowy